Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
lag remiss proposition

Lagstiftningsprocessen - Steg för steg

Från förslag till lag

Vi på Accountor skriver ofta artiklar om lagförslag som befinner sig i olika skeden av lagstiftningsprocessen. Här är en förklaring av hur processen går till. Lagförslag kommer antingen från ledamöter i riksdagen (motion) eller från regeringen (proposition). Lagförslagen kan vara helt nya lagar eller ändringar i befintliga lagar.

Så här ser processen ut:
  1. Statlig utredning. Enskild person eller kommitté tillsätts att undersöka förutsättningarna.
  2. Betänkande. Utredaren återkommer med ett detaljerat förslag.
  3. Remiss. Myndigheter, organisationer, kommuner eller andra som kan tänkas beröras av lagförslaget får möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget kan i detta skede förändras eller stoppas.
  4. Lagrådsremiss. Regeringen lämnar ett första utkast till Lagrådet som kontrollerar att det inte strider mot annan lag.
  5. Proposition (eller motion). Regeringen lämnar det bearbetade förslaget till Riksdagen.
  6. Utskottsbetänkande. Lämpligt Riksdagsutskott lämnar sina synpunkter.
  7. Riksdagsomröstning. Om majoriteten är för förslaget så utfärdas ny lag.

Läs mer på Regeringskansliets hemsida

lagstiftningsprocessen lagar och regler lagstiftning

Vi finns här för dig så att du kan fokusera på kärnverksamheten. Vi finns här så att ditt företag ska fungera bättre och nå längre än dina konkurrenter. 

Med vår breda erfarenhet och koll på lagar och regler hjälper vi allt från småföretag till internationella koncerner. Outsourca din lönehanteringHRrekrytering och redovisning till experter som har koll åt dig. När något är extra knepigt har vi vårt erfarna specialistteam som ger dig den företagsrådgivning som du behöver.

Tags

Share