Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Navigera och parera

Navigera och parera - från tanke till handling på 30 dagar

Navigera och parera.  Accountor stöttar och samarbetar med den ideella föreningen Connect. Connect matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Connect stöttar företag och entreprenörer och erbjuder tjänster som vi önskar lyfta. En aktuell tjänst de erbjuder kallar de Navigera och parera. Företag står nu för en stor omställning. Osäkerhet och oväntade utmaningar. Att få till en plan på plats snabbt är viktigt, och här kan Connect kan bistå.

Var proaktiv istället för reaktiv

Connects hjälper företag att växa hållbart och långsiktigt. Connect kan med sin samlade kompetens och sitt nätverk erbjuda konkreta åtgärdsmöjligheter för att företagen skall kunna fortsätta vara proaktiva och driva sin verksamhet framåt, även när omständigheterna förändras.

Inom ramen för Accountors och Connect Sverige Region Öst samarbete vill vi uppmärksamma dig på möjligheten att få stöd att navigera och hantera den rådande situationen. Läs mer om stödet här.

Nulägesanalys

Connect gör en genomlysning av er verksamhet för att konkretisera ert nuläge och diskutera möjliga vägar framåt.

Accountor stöttar och arbetar med det vi är bra på för att ni ska få tid till annat. - Outsourcing av lön, ekonomi, HR och företagsrådgivning.

Navigera och parera

Möjlighet till stöd i genomförandet

Connect har tagit fram en tillfällig process för företag som vill få konkret stöd efter analysen. Inom 30 dagar tar vi fram en handlingsplan för att hantera nuläget. Du får en strategisk coach att gå igenom verksamheten med, feedback på dina idéer i en strategisk workshop med ett flertal experter som stöttar dig och ditt företag i den tillfälliga omställning ni behöver göra.

Stödet ges till företag utan kostnad och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

navigera och parera

Nyfiken på vad vi på Accountor kan hjälpa till med? Ring oss

Tags

Share