Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Ny momslag (NML)

Ny momslag 1 juli 2023

Ny momslag från 1 juli 2023. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag på en ny mervärdesskatt, även kallad moms. Nya momslagen (NML) som ersätter momslagen (ML) är en efterlängtad nyhet, då den är moderniserad och anpassad mot momsdirektivet från EU. 

Den nya momslagen innebär inte så många regelnyheter mer än att den är omstrukturerad och ska vara mer lättläst med ett modernare språk än nuvarande momslag, fler av begreppen i dagens momslag tas bort och ersätts med momsdirektivens begrepp.

Begrepps som slopas vad de ersätts med
SkattskyldigBeskattningsbar person och betalningsskyldig
Skattskyldighetens inträdeBeskattningsgrundande händelse
Frivillig skattskyldighetFrivillig beskattning
OmsättningLeverans av varor mot ersättning och tillhandahållande av tjänster mot ersättning

Nya momslagen (NML) innehåller 24 kapitel med många rubriker och underrubriker som ska göra den lättöverskådlig. Vissa speciallagar, till exempel de särskilda reglerna om försäljning av e-tjänster och de nya reglerna om e-handel kommer finnas  i nya momslagen.  Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2023 och ersätter den nuvarande från 1994. 

Det har rått oklarheter kring vad som gäller när ideella föreningar säljer tjänster internt, det tas upp i nya momslagen, läs mer om det och om nya momslagen: Ny mervärdesskattelag Skatteutskottets Betänkande 2022/23:SkU10 - Riksdagen

Tags

Share