Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Moms mervärdesskatt

Nytt ställningstagande kring moms på ersättning till anställda

Med anledning av domslut av EU redogör Skatteverket ett nytt ställningstagande för regler kring moms på ersättning till anställda.

Med anledning av domslut av EU redogör Skatteverket (SKV) ett nytt ställningstagande för regler kring moms på ersättning till anställda. Det nya kring reglerna är när ett tillhandahållande till en anställd anses ske mot ersättning, d.v.s. vara en omsättning.

SKV har nu i ett nytt ställningstagande gett sin syn på vad som gäller när arbetsgivare tillhandahåller förmåner mot ersättning - utgående moms på löneavdraget. SKV har anpassat sin syn till EU-rätten. I detta fall kan man ana stor praktisk påverkan både i lönehanteringen och momshanteringen hos många arbetsgivare. Det berör dock inte arbetsgivare som tillhandahåller förmåner gratis.

Arbetsgivare som erbjuder en förmån mot ett brutto- eller nettolöneavdrag kan behöva redovisa utgående moms på löneavdraget. Det gäller exempelvis för momspliktiga förmåner som städning- och cykel – men inte för personalbilar och dess driftskostnader. Det anser Skatteverket. 

Tidigare så utgick man från följande:
Enligt svensk praxis (Högsta förvaltningsdomstolen om hemlånedatorer) har löneavdrag mot förmåner inte ansetts ingå i arbetsgivarens ekonomiska verksamhet. Detta har inneburit att det inte ska redovisas någon moms på ersättningar från anställda genom exempelvis brutto- eller nettolöneavdrag. Arbetsgivaren har inte heller fått något momsavdrag för förmåner som avser den anställdes privata användning.

Avdragsrätt för ingående moms

Arbetsgivare som ska lägga utgående moms på förmåner till anställda har också rätt till momsavdrag för motsvarande inköp. För momsfria förmåner finns ingen avdragsrätt.

Läs mer om Skatteverkets redogörelse kring det nya för moms på ersättning till anställda.

Moms, mervärdesskatt - vad är det?

Moms, mervärdesskatt,  är en skatt som vi betalar när vi köper varor och tjänster. Vi har här skrivit mer om moms, mervärdesskatt, och hur den ska redovisas.

Vi hjälper dig gärna med löneadministration, skatte- eller HR-frågor. Klicka här för att kontakta oss.

 
 
Tags

Share