Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Lag rapportering betalningstider

Snart dags för första rapporteringen av betalningstider - vad gäller?

Stora företag ska rapportera betalningstider - ny lag om rapportering av betalningstider.

Ny lag om rapportering av betalningstider började gälla 1 mars 2022 och första rapporteringen närmar sig - senast 30 september 2023. Detta innebär att företag med fler än 249 anställda ska rapportera betalningstider varje år till Bolagsverket. Informationen som ska rapporteras gäller betalningstiden vid köp av tjänster och varor från svenska företag som är mindre än de själva.

Vad innebär lagen om rapportering av betalningstider?

Lagen kom till för att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider och ge goda förutsättningar för mindre svenska företag, så att de kan växa och utvecklas. Lagen berör svenska företag med fler än 249 anställda, vilket är cirka 1 500 svenska företag, som köper varor och tjänster av företag som är verksamma i Sverige och mindre än de själva (färre än 250 anställda).

Information som ska rapporteras in är;

  • genomsnittliga avtalade betalningstiden (den betalningstid som har angetts på fakturan alternativt den betalningstid som har avtalats mellan parterna)
  • genomsnittliga faktiska betalningstiden (den tid det tar från det att en faktura har skickats till dess att ni får betalt) 
  • andel fakturor som betalats efter den avtalade betalningstiden.

​​Uppgifterna ska redovisas separat för företag med;

  • 0-9 anställda,
  • 10-49 anställda 
  • 50-249 anställda

Tre månader på sig att rapportera betalningstiden

Rapporteringen ska ske en gång per år och avse fakturor som har betalats fr.o.m. 1 juli året innan t.o.m. den 30 juni aktuellt år. Rapporteringen ska göras till Bolagsverket mellan 1 juli och 30 september.

Uppgifterna som rapporteras blir offentliga och tillgängliga för allmänheten.

Rapportering av betalningstiden görs via e-tjänst

Rapporteringen ska till Bolagsverket, deras e-tjänst för detta kommer öppna 1 juli 2023 och sista dagen för rapportering är 30 september.

Om uppgifterna inte skulle komma in i tid har Bolagsverket möjlighet att förelägga företaget att betala ett belopp i pengar (ett vite).

I deras e-tjänst kan du;

  • ladda ner fil med företag innehållande storlekskategorier uppdelade på antal anställda: 0-9, 10-49 och 50-249
  • hämta uppgifter om specifika företag och deras storlekskategorier
  • rapportera betalningstider
  • ta del av statistik över betalningstider för rapporteringsskyldiga företag. Statistiken kommer att uppdateras varje dygn och finnas tillgänglig för alla utan krav på inloggning.

Läs mer på Bolagsverkets sida om lagen om rapportering av betalningstider.

 

Hjälp med rapportering av betalningstider?

Prata med din redovisningskonsult om du redan är kund hos oss på Accountor. Är du inte kund kontakta oss så hjälper vi dig att bli kund.

Nyfiken på våra tjänster? Hör av dig redan idag

 
 
Tags

Share