Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Lag rapportering betalningstider

Snart dags för första rapporteringen av betalningstider - vad gäller?

Stora företag ska rapportera betalningstider - ny lag om rapportering av betalningstider.

Ny lag om rapportering av betalningstider började gälla 1 mars 2022 och första rapporteringen närmar sig - senast 30 september 2023. Vilket innebär att företag med fler än 249 anställda ska rapportera betalningstider varje år till Bolagsverket. Informationen som ska rapporteras gäller betalningstiden vid köp av tjänster och varor från svenska företag som är mindre än de själva.

Vad innebär lagen om rapportering av betalningstider?

Lagen kom till för att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider och gynna goda förutsättningar för mindre svenska företag så att de kan växa och utvecklas. Lagen berör svenska företag med fler än 249 anställda, vilket innebär cirka 1 500 svenska företag, som köper varor och tjänster av företag som är verksamma i Sverige och mindre än de själva (färre än 250 anställda).

Information som ska rapporteras in är den;

  • genomsnittliga avtalade betalningstiden
  • genomsnittliga faktiska betalningstiden 
  • andel fakturor som betalats efter den avtalade betalningstiden.

​​Uppgifterna ska redovisas separat för företag med;

  • 0-9 anställda,
  • 10-49 anställda 
  • 50-249 anställda

Tre månader på sig att rapportera betalningstiden

Rapporteringen ska ske en gång per år och avse fakturor som har betalats fr.o.m. 1 juli t.o.m. den 30 juni. Rapporteringen ska göras till Bolagsverket mellan 1 juli och 30 september.

Uppgifterna blir offentliga och tillgängliga för allmänheten.

Rapportering av betalningstiden via e-tjänst

Rapporteringen ska till Bolagsverket, deras e-tjänst för detta kommer öppna 1 juli 2023 och sista dagen för rapportering är 30 september.

Om uppgifterna inte skulle komma in i tid har Bolagsverket möjlighet att förelägga företaget att betala ett belopp i pengar (ett vite).

I deras e-tjänst kan du;

  • ladda ner fil med företag innehållande storlekskategorier uppdelade på antal anställda: 0-9, 10-49 och 50-249
  • hämta uppgifter om specifika företag och deras storlekskategorier
  • rapportera betalningstider
  • ta del av statistik över betalningstider för rapporteringsskyldiga företag. Statistiken kommer att uppdateras varje dygn och finnas tillgänglig för alla utan krav på inloggning.

Läs mer på Bolagsverkets sida om lagen om rapportering av betalningstider.

 

Hjälp med rapportering av betalningstider?

Prata med din redovisningskonsult om du redan är kund hos oss på Accountor. Är du inte kund kontakta oss så hjälper vi dig att bli kund.

Tags

Share