Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Vabruari personalbortfall

VABruari, perioden kan ställa till det med stort personalbortfall

”VABruari” har letat sig in i vardagligt språkbruk

Ordet VABruari avser den tydliga ökningen i uttaget av tillfällig föräldrapenning (även kallat vård av barn, förkortat VAB) under februari månad. Enligt de senaste årens statistik finns ett återkommande mönster med ersättningstoppar som kulminerar i februari månad. För företagen kan detta innebära ökat oplanerat personalbortfall som är påfrestande för leverans och intern administration. För att säkerställa eller om hela avdelningar blir utan personal kan man ta hjälp utifrån för kortare eller längre perioder.

VABruari tabell statistik

 

 

Man ser tydligt på kurvan skillnaden över året. Februari 2018 toppar statistiken, med 864 000 VAB-dagar.
Källa: Försäkringskassan

 

Regel för de första 10 dagarna när barnet kommit eller för den som ska vabba

1 januari 2019 ändrades reglerna för privatpersoner som VAB-anmäler. Kravet på att göra en anmälan första dagen vid sjukt barn samt ansökan om de 10 dagarna när barnet föds eller adopteras har tagits bort. Ansökan måste ske senast 90 dagar efter första vab-dagen eller de 10 dagarna vid födsel/adoption.

Vad ska du som arbetsgivare tänka på?

Oavsett om du sköter löneadministrationen själv eller om du tar hjälp av en extern lönekonsult är det viktigt att det finns tydliga rutiner kring avvikelserapportering.

Den anställde är skyldig att anmäla tillfällig vård av barn till sin närmsta chef så snart som möjligt. Se till att det är tydligt vilka uppgifter som ska anges, på så sätt sparar ni tid i samband med er lönehantering. Detta är förstås lika viktigt om ditt företag outsourcar redovisning och lön.

Då arbetsgivaren inte har någon skyldighet att ersätta den anställdes frånvaro, har denne inte heller rätt att begära läkarintyg. Skyldighet att visa upp eventuellt läkarintyg gäller enbart gentemot Försäkringskassan och kan inte ifrågasättas av arbetsgivaren.

Är du/medarbetaren borta mer än fem dagar i sträck (inklusive helg) glöm inte bort att kalenderdagsavdraget tillkommer.  Mer information om Kalenderdagsavdraget här. 

Punkterna nedan kan hjälpa er att förbereda er inför perioder med hög frånvaro:

• Vilka rutiner har ni på företaget? Vet alla anställda vad som gäller, till exempel hur och när VAB ska anmälas?

• Vet du vilka regler, rättigheter och skyldigheter som gäller dig och dina anställda?

• Hur möter du som företagare utmaningen i ett eventuellt bortfall i personalstyrkan?

• För småföretag - där sårbarheten ofta är större - kan det vara en god idé att i förväg diskutera vilken form som fungerar bäst för alla parter; halv- eller heldagar, varannan dag eller flera dagar i sträck osv.

Att "vobba" är inget alternativ 

Ytterligare ett uttryck som har myntats är att ”vobba”, det vill säga att jobba i samband med VAB. Jobba+vabba=vobba. Detta är ingenting som arbetsgivaren har rätt att kräva, dessutom strider det mot Försäkringskassans regler.

Enligt reglerna är det inte tillåtet att arbeta alls i samband med uttag av föräldrapenning, oavsett om den anställde avstår helt från den ordinarie lönen. Dessa regler har en högre påverkansgrad för egenföretagare då ersättning utgår per dag och det därmed inte är tillåtet att arbeta under kvällar eller helger.

Att ”vobba” kan med andra ord innebära att du blir återbetalningsskyldig, däremot är det tillåtet att dela upp dagen/dagarna mellan VAB och arbete. Det är alltid arbetsgivaren som står för utbetalning av lön för tiden då arbete utförs.

VAB för dig som är egen företagare

För dig som är egenföretagare (eller anställd) kan det vara bra att veta att från och med juni 2016 införde Försäkringskassan en fast utbetalningsdag för VAB-ersättningen. Komplett ansökan om ersättning ska lämnas in senast den 15:e för utbetalning den 25:e samma månad, detta innebär att det ibland kan dröja upp till sex veckor innan utbetalning sker.

Om du är osäker på vad som gäller bör du vända dig till din redovisningsbyrå eller interna ekonomiansvarig. Du hittar även mer information www.forsakringskassan.se.

 
 
Tags

Share