Hoppa till huvudinnehåll
Ta hjälp Lönekonsult

Lönekonsult - ta hjälp när ni behöver det

Lönekonsult för kort eller längre uppdrag

Ta hjälp av en lönekonsult  - våra lönekonsulter kommer snabbt igång med den löpande hanteringen när behovet uppstår hos er. Hyr in deltid eller heltid för kort eller lång period, vilket som passar er verksamhet. Har ni ojämna arbetsbelastningar i ert företag, eller behöver hjälp under förändringstider kontakta oss så hittar vi en lösning för er.

Lönekonsult snabbt på plats och säkerställd leverans

En väl fungerande löneadministration är viktig för att undvika missnöje bland de anställda och därtill medföljande onödiga kostnader. Med Accountors erfarna lönekonsulter behöver ni inte oroa er för sjukfrånvaro eller kompetensbrist på lönefunktionen. Vi är väl uppdaterade på lagar och regler, samt ramavtal som gäller i just er bransch. Vi beskriver här hur löneprocessen går till på Accountor.

Exempel på arbetsuppgifter en lönekonsult tar sig an:

Lönekonsulterna håller sig uppdaterade på nya lagar och regler

Oavsett vilket lönesystem ni arbetar i, har vi lönekonsult som kan matcha er. Vi har rutinerade lönekonsulter för de flesta lönesystem. Några av dem nämner vi här, men fråga oss gärna om ni har önskemål om annat.

Vad kan lönekonsulten hjälpa dig som företag med?

En lönekonsult hjälper dig som företagare med en rad olika uppgifter och frågor relaterade till löneadministration och personalhantering. Här är några exempel på vad en lönekonsult kan hjälpa med:

  • Löneberäkning och utbetalning: En lönekonsult tar hand om hela processen med att beräkna löner för företagets anställda, inklusive eventuella skatter, avdrag och andra förmåner.
  • Skatter och sociala avgifter: Lönekonsulten ser att företaget betalar korrekta skatter och sociala avgifter för sina anställda och håller sig uppdaterad om eventuella förändringar i lagar och regler som påverkar dessa.
  • Arbetsrättsliga frågor: Lönekonsulten kan ge råd och vägledning kring olika arbetsrättsliga frågor, såsom anställningsavtal, uppsägningar, semesterersättning och andra arbetsvillkor.
  • Rapportering och compliance: En lönekonsult kan hantera all nödvändig rapportering till myndigheter och se till att företaget följer alla lagar och regler som gäller för löneadministration och personalhantering.
  • System och teknik: Lönekonsulten kan hjälpa till med att implementera och använda lönesystem och tekniska verktyg för att effektivisera löneadministrationen och säkerställa noggrannhet och korrekthet.
  • Rådgivning och strategisk planering: Lönekonsulten kan ge strategisk rådgivning till företagsledningen om lönefrågor, inklusive kompensationsstrukturer, löneökningar, incitamentsprogram och annat som kan påverka företagets personalpolitik och ekonomi.
  • Utveckling och utbildning: Lönekonsulten kan erbjuda utbildning och utvecklingsprogram för företagets personalavdelning eller andra relevanta medarbetare för att öka kunskapen och kompetensen inom löneadministration och personalhantering.
     

Hjälp med lön - våra rutinerade lönekonsulter hjälper dig

Henrik började som intern lönekonsult men valde att byta till interim lönekonsult.

”Huvudsaken för mig att välja att jobba på detta sätt var att jag ville komma ut och träffa kunderna på plats. Jag vill ha en mer personlig kontakt med kunden och arbeta närmare verksamheten, riktigt se hur de jobbar. På plats upplever jag kundens situation på ett annat sätt och är i ett annat läge för att kunna förbättra för kunden. Variationen, att få arbeta med och åka mellan olika kunder tycker jag också är intressant” säger Henrik. 

Vi hjälper dig med mer än lön 

Accountor är inte bara specialister på lön. Vi hjälper dig även med redovisning, HR-tjänster, interim och ekonomi. Har du en extra knepig fråga ekonomi har vi även vårt mest erfarna expertteam som kan hjälpa dig med specifika frågor. Det kan vara till exempel skatterådgivning, bolagstjänster eller om du funderar på att etablera dig i Sverige.

Lönekonsult nära dig - hjälp lön

Sammanfattningsvis kan en lönekonsult vara en värdefull resurs för företagare genom att hantera alla aspekter av löneadministrationen och ge strategisk rådgivning för att optimera företagets personalhantering och ekonomi. Accountor arbetar digitalt så var vi och ni finns geografiska spelar ingen roll. Accountor finns runt om i Europa, i Sverige finns vi på 18 orter med 20 olika redovisningskontor

Hör av er så berättar vi mer

 
 
Tags

Share