Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Sähköinen lasku

Reglerna kring VAT-nummer stramas upp 2020

De nya EU reglerna kring VAT-nummer 2020 är hårdare än tidigare, men för oss i Sverige innebär de  i princip endast en formalisering och harmonisering av vad som redan gäller i praktiken. En ny momsreform för hela EU ska börja gälla 2022. För att förenkla för företag inom EU-länderna kommer några regler börja gälla  stegvis innan dess. Uppdaterade regler kring VAT-nummer är ett steg. Reformens mål är att skapa ett system som gör det lättare för både företag och myndigheter, samt att minska momsbedrägerier med 80 %. Planen är att reformen ska förnya, modernisera och förbättra momssystemet.

Krav på VAT-kontroll från 1 januari 2020

Reglerna kring VAT-nummer stramas upp 2020. Tidigare har kontroll av VAT-nummer endast varit en rekommendation men det blir efter årsskiftet ett krav.

Kravet för att säljaren inte ska behöva lägga på moms vid leveranser inom EU-länder är att köparen ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land. Samt att köparen har meddelat momsregistreringsnumret till säljaren. Många har nog redan idag trott att detta varit krav för att inte lägga på moms, så i Sverige innebär reglerna främst en formalisering och harmonisering av vad som redan gäller i praktiken. Då blir det inte direkt någon skillnad. Du kan enkelt kontrollera VAT-numrets giltighet på Europeiska kommisionens sida VIES (VAT Information Exchange System).

Exempel

En tandläkare i Danmark (en beskattningsbar person utan VAT-nummer), som köper en vara från Sverige måste skaffa sig ett VAT-nummer för att kunna förvärvsbeskatta sig för varuinköpet. 

Auditing services in Russia
Personal data compliance

Vad är ett VAT-nummer?

VAT-nummer är samma som momsregistreringsnummer. VAT är en förkortning av engelskans Value Added Tax, som betyder moms eller mervärdesskatt. I de länder som har ett momssystem måste företaget vara registrerat för moms, oavsett om de är fysiska eller juridiska personer. Momsregistreringsnummer finns för rapportering och redovisning av moms och avdrag till skattemyndigheter i de olika länderna.

VAT-numret beskriver vad det är för typ av företag

Alla EU-länder har samma format på sitt VAT-nummer. Det består av 14 tecken. VAT-numret börjar med bokstäver, en landskod, exempelvis har svenska företag SE i början. Sedan följer tolv tecken som kan vara både siffror och bokstäver. Svenska VAT-nummer har alltid 12 siffror efter SE. Till exempel; SE 123456789101. VAT-numret beskriver även vilken typ av verksamhet det rör sig om. Första siffran i ett svenskt VAT-nummer säger oss följande, om det inte rör sig om en enskild firma (för då är VAT numret ett personnummer):

2. stat, kommun eller landsting
5. aktiebolag
7. ekonomisk förening
8. stiftelse eller ideell förening
9. handels- eller kommanditbolag

Momsregistreringsnummer kan se olika ut i de olika länderna. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om och hur VAT-numret ska se ut för de olika länderna

Conversion of Russian financial statements. IFRS, US GAAP

Nyfiken på att lägga ut ekonomi och lönehantering? Kontakta oss

 
 
Tags

Share