Hoppa till huvudinnehåll
Life science ekonomi outsourcing referens

Från börsnotering till löpande redovisning för läkemedelsbolaget Egetis Therapeutics

Från börsnotering till löpande redovisning för läkemedelsbolaget Egetis Therapeutics

Inför en börsnotering krävs ett omfattande arbete kring finansiell planering och regelverk. Arbetar man helt ensam inom ekonomifunktionen blir det extra tydligt hur viktigt det är med professionell rådgivning och rätt strukturer längs vägen. Yilmaz Mashid, CFO på Egetis Therapeutics, berättar om hur Accountor underlättat hans arbete från starten – och vad som var avgörande vid valet av redovisningspartner.

Egetis Therapeutics AB är ett läkemedelsbolag som är specialiserat inom utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar. CFO Yilmaz Mashid har arbetat på bolaget sedan 2017, då företaget gick under namnet PledPharma AB. När bolaget stod inför börsnotering hade han redan siktet inställt på att ta in hjälp för att uppfylla alla regler kring såväl finansiell rapportering som internkontroll och att sätta upp en fungerande struktur för bokföring och redovisning framåt. Valet av redovisningspartner blev enkelt då bekanta till Yilmaz, som är verksamma inom liknande bolag, rekommenderat Accountor.

– Vi hade ett behov av att uppfylla regler och lagar, och behövde en partner som kunde sköta allt på rätt sätt, inte minst utifrån det som börsen anser är viktigt. Det var också nödvändigt att det skulle vara helt personoberoende. Eftersom jag var helt ensam i min roll var det därför ett självklart val att ta hjälp för att uppfylla de krav som fanns, säger Yilmaz.

Snabb tillväxt kräver full kontroll på flera plan

Samarbetet inleddes 2019 när Yilmaz tillsammans med Accountor började utveckla de processer som krävdes för företagets fortsatta utveckling. Året 2020 köpte PledPharma upp bolaget Rare Thyroid Therapeutics och bildade det gemensamma särläkemedelsbolaget Egetis Therapeutics. Sedan dess har bolaget vuxit kraftigt och Accountor har hjälpt till att sätta upp separat bokföring och redovisningshantering för nytillkomna dotterbolag och tillika projekt för Egetis Therapeutics.

– Vi har utvecklats enormt de senaste två åren med flera stora projekt och ett ökat antal anställda, vilket gör att vi måste hålla koll så personalens tid allokeras på rätt projekt. Vi använder även Accountors HR-funktion för löner, och så vidare, så vi har haft stor nytta av dem, berättar Yilmaz.

Inget behov av egen ekonomiavdelning

Mycket har hänt sedan Yilmaz själv representerade ekonomifunktionen på Egetis Therapeutics. Nu har hans avdelning utökats till att även innefatta en bokföringschef och en revisor, och resten har de outsourcat till Accountor.

– Accountor har bra kunskap om bokföringsprogrammen vi använder och det går smidigt att samarbeta med dem. Idag är det främst mina två kollegor som sköter den dagliga dialogen, vilket fungerar bra. Jag är bara med när vi ska ändra strukturer och processer, och bestämma hur arbetet ska se ut flödesmässigt, berättar Yilmaz. 

Eftersom Accountor hanterar allt det löpande arbetet har Egetis Therapeutics heller inte haft behovet av att bygga upp en egen stor ekonomiavdelning. 

– Vi blir mer som ett kontrollorgan som dubbelkollar att allt blir rätt. Accountor fungerar bra på det viset även för små och medelstora bolag. Och så länge vi växer i den omfattningen vi gör nu så kommer vi fortsätta att jobba med dem, säger Yilmaz.

Han menar även att trots att de inte arbetar med samma personer idag som de gjorde när han inledde arbetet med Accountor, så har det varit en okomplicerad överföring av arbetsuppgifter till nya ansvariga internt. Tillsammans har de under det senaste året säkerställt att Accountor kan möta bokföringsbehoven i takt med att Egetis Therapeutics växer. 

En redovisningspartner perfekt för biotechbolag

Som CFO på ett specialiserat läkemedelsbolag, även kallat biotech, är Yilmaz extra nöjd med valet av sin specifika bokföring- och redovisningspartner. Redan 2017 hade Accountor ryktet om sig att kunna biotech, då han fått rekommendationer från andra bolag i branschen. Idag har Yilmaz fört det goda ryktet vidare.

– Jag har faktiskt redan tipsat om Accountor för ett annat bolag som skulle in på börsen. De är vana vid biotech-sektorn, och nu är de ännu mer etablerade inom området än när vi börsnoterades. Alla bolag är uppbyggda på olika sätt, och Accountor har bra koll på strukturen inom just den här branschen, med ett internt team som vet hur biotech-kraven ser ut. Accountor har koll på oss, helt enkelt! avslutar Yilmaz Mashid.

Undrar du hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss

 
 
Tags
Life Science

Share