Hoppa till huvudinnehåll
Työntekijäkokemus HR

Trygghet och förtroende präglar Lifra och Accountors samarbete

Vem säger att en uppsägning måste leda till en organisationsförändring? När Lifras tidigare ekonomichef började jobba på Accountor kunde samarbetet ha slutat där. Istället anlitade Lifra Accountor för deras redovisning och fick därmed behålla sin uppskattade kollega. Läs mer om hur det fortsatta samarbetet gynnat båda parter.

Säkerställer att fler Malmöbor har en bra vardag

Lifra är ett fastighets- och förvaltningsbolag med bostäder, specialfastigheter, kontor, lager och parkeringshus i Malmö. Sedan 1991 förvaltar och utvecklar de egna och andras fastigheter, samt driver nybyggnationsprojekt.

Stadsdelar i Malmö som är i behov av och där det finns möjlighet till utveckling är extra intressanta för Lifra som sätter långsiktighet i centrum. Företaget har en stark vilja att vara med och påverka utvecklingen av hela områden och bidra till att fler Malmöbor har en bra vardag.

Från ekonomichef till konsult

Fram tills 2020 skötte Lifra sin ekonomi internt med en ekonomiavdelning med ansvar för rapportering, bokföring, bokslut, redovisning och delvis budgetering. Men när ekonomichefen Kristina Bengtsson blev headhuntad av Accountor tvingades Lifras VD Anders Fransson fundera på hur de skulle fortsätta framåt. Men lösningen var rätt självklar direkt.

– Vi ville fortsätta jobba med Kristina för hon var duktig, och hon kunde ju redan företaget. Även om hon gick över till Accountor var det självklart att följa med henne, säger Anders Fransson.

Lifra fick därmed behålla sin ekonomiperson och Accountor fick en ny konsult och affär, så det blev helt enkelt en win-win för samtliga parter.

Ett smidigt ekonomiskt samarbete tack vare parternas långvariga relation

Kristina Bengtsson, som tidigare skötte mängder av uppgifter som ekonomichef rörande exempelvis administration och IT, började i och med övergången till Accountor att enbart fokusera på Lifras ekonomi och leverantörsreskontra. Idag hanterar Lifras ekonomiassistent dagliga uppgifter som löpande bokföring.

Eftersom att Anders och Kristina arbetat tillsammans under flera års tid kände de varandra väl och samarbetet kunde därmed flyta på smidigt från start. Lifra värdesätter arbetet tillsammans med Accountor, och genom att anlita en person som känner verksamheten väl har Lifra sparat både tid och pengar samt undvikit en övergångsperiod. Anders Fransson upplever att allt har fungerat bra och beskriver samarbetet i två ord:

– Nyckelorden för vårt samarbete är trygghet och förtroende. Vi vet var vi har varandra, och jag vet att om Kristina skulle vara sjuk eller ha semester så löser det sig ändå.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

 
 
Tags
Sweden

Share