Hoppa till huvudinnehåll
Life Science ekonomihantering referens

Cell Impact: "Accountor är inte bara effektiva – de är effektfulla"

Outsourca hela ekonomifunktionen. Att kunna outsourca hela sin ekonomifunktion har varit mycket värdefullt för Cell Impact som köpt lön och räkenskap av Accountor sedan 2012. Här berättar deras CFO Stefan Axellie om det dagliga ekonomisamarbetet och hur de även fått hjälp med övergången till ett nytt affärssystem.

Karlskogabaserade Cell Impact tillverkar flödesplattor som är en del av de bränslecellsmotorer vi i vardagligt tal kallar vätgasmotorer. En teknik inom green tech som funnits länge men som inte slagit igenom fullt ut förrän de senaste åren när fördelarna med vätgas börjat få mer uppmärksamhet i media. 

En outsourcad ekonomiavdelning

Accountor har sedan 2012 fungerat som Cell Impacts ekonomiavdelning och hjälper till med redovisning och rapportering, samt löneadministration. Eftersom Cell Impact är börsnoterat innebär det att Accountor har en extra viktig roll i kvalitetssäkring och leverans av material till PM, publiceringar etc. Stefan Axellie vet att han kan lita på att lönerna betalas ut i tid varje månad och att räkenskaperna är uppsatta enligt bokföringslagen. 

Det viktigaste Accountor hjälper oss med är att säkerställa att våra räkenskaper åskådliggörs på ett regelmässigt sätt, säger Stefan. 

Full stöttning i övergången från Fortnox till Monitor

Men Accountor hjälper inte bara till med det dagliga ekonomiarbetet. För drygt två år sedan beslutade Cell Impact att de ville byta affärssystem, ERP, för att integrera redovisning och rapportering. ERP står för Enterprise Resource Planning och inkluderar bland annat ekonomi, produktion och rapportering. Accountor driver därför nu, med Stefan som projektledare, arbetet med att ersätta Fortnox med Monitors ekonomimodul, och 1 januari 2021 ska migrationen gå live.

Fortnox är ett utmärkt affärssystem men som tillverkande fabrik finns det fördelar med Monitor då det är anpassat och framtaget för en produktionsmiljö, och är speciellt bra för produktionsrapportering. Den pågående migrationen har fungerat smidigt även om det uppstått utmaningar under projektet ibland. Men Stefan litar på Accountors breda erfarenhet av olika ERP-system och dedikationen från medarbetarna. 

Det är som att byta språk från svenska till franska, menar Stefan. Det finns översättningsprogram, men uppstår problem ibland. Men arbetet har fortlöpt smidigt och har aldrig handlat om brist på kompetens eller engagemang från Accountors håll.  

Det bästa med Accountor 

För Stefan Axellie är Accountor synonymt med service mindedness. Han lyfter specifikt sin kontaktperson på Accountor, som en otroligt kompetent person han ser som en nära kollega idag. Han hyllar även hela Accountors Karlskogakontor för deras kompetens och att de verkligen sätter kunden i centrum. 

Man skulle kunna ha samma vision och affärsidé som Accountor, men utan rätt resurser med rätt attityd, kommer det inte bli fullt så bra, säger Stefan. Många företag kan vara oerhört effektiva och ha en hög produktivitet, utan att vara effektfulla. Accountor är inte bara effektiva – de är effektfulla. 

Accountor hjälper större, mellan och mindre företag med ekonomihantering. Vi anpassar efter era behov. Vi hjälper dig med lön, redovisning, HR och företagsrådgivning.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig

 
 
Tags
Sweden
Life Science

Share