Hoppa till huvudinnehåll
SwedenBio

Erbjudande medlemmar SwedenBio

Accountor har specialistkompetens och lång erfarenhet av att arbeta med företag inom Life Science. Accountor kan stötta inom löneadministration, redovisning, kvalificerad redovisning och skatterådgivning med lösningar utifrån dina behov. Vi har tagit fram några erbjudanden riktade direkt till medlemmar i SwedenBio gällande bolagstjänster (bolagsförändringar som bolagsbildning, ändring av styrelse, kapitaländring, fusion, likvidation och olika registreringsärenden).

Medlemmar får 20 % rabatt på Accountors bolagstjänster under 2021
- bolagsförändringar som bolagsbildning, ändring av styrelse, kapitaländring, fusion, likvidation och olika registreringsärenden.

Bolagstjänster

Ska du starta ny verksamhet? Vi hjälper till med den praktiska hanteringen att sätta upp och registrera ett bolag, såväl som med rådgivning kring starten av ert nya företag. Har du beslutat om att öka bolagets aktiekapital, ändra styrelse eller behöver ni lägga om bolagets räkenskapsår? Vi hjälper dig att genomföra olika förändringar i ditt bolag, upprättar dokument och agerar ombud vid registrering hos Bolagsverket.

Du kan även få stöd vid olika omstruktureringar som aktieöverlåtelser, fusioner och avvecklingar.

 

Medlemmar får 20% rabatt på årsavgiften under 2021 för Digital Aktiebok.

 

Tips om du har FoU

Du har väl inte missat att ta del av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling? Nedsättningen av det sammanlagda avgiftsuttaget fördubblades i april från 10 till 20 procent samtidigt som taket för nedsättningen höjdes. Du kan läsa mer om vad som gäller här. Accountor har experter som kan hjälpa dig ta del av nedsättningen.

kvadrat_tvål

Accountor har lång erfarenhet av Life Sciencebolag

Life Science är ett av de segment där Accountor har specialistkompetens och lång erfarenhet av. Accountor erbjuder lösning efter behov och kan ge en helhetslösning med löneadministration, redovisning, kvalificerad redovisning och skatterådgivning.
Företagsrådgivning ekonomi

Företagsrådgivning

Våra tjänster för företagsrådgivning innebär lösningar på avgränsade problem som uppstår hos ditt företags ekonomifunktion.