Hoppa till huvudinnehåll
Life Science ekonomi

Life Science-bolags nytta av Accountors tjänster

Life Science är ett av de segment där Accountor har specialistkompetens och lång erfarenhet av. Accountor erbjuder lösning efter behov och kan ge en helhetslösning med löneadministration, redovisning, kvalificerad redovisning och skatterådgivning.  

Stöd i Life Science-bolagens varierande behov under sin livscykel

För Life Science-företag är det ofta långa processer från idé, genomförande av kliniska studier och fram till kommersialisering. Av flera anledningar, är det vanligt att företaget kommer genomgå stora förändringar på kort tid med ändrade i krav på legal rapportering. Av dessa anledningar kan det var svårt för företaget att motivera investeringen i en helt intern ekonomifunktion. Att outsourca är då en passade lösning.

Vår styrka är att vi kan vara med hela vägen i företagets utveckling och stötta under de olika förändringarna, från start och vid ändringar i krav av den finansiella rapporteringen. Våra konsulter har förståelse för att det inom Life Science handlar mycket om strategiska samarbeten och hur man genom partnerskap kan utveckla och leverera läkemedel, produkter och tjänster till marknaden utan att göra allt själv. Att ta hjälp gällande våra tjänster passar bra då redovisning och lönehantering inte är företagens kärnverksamhet och inte behöver göras på företaget.

Life Science Bussiness ekonomi
Accountor Nasdaq börsnotering bell ceremony

Engagemang inom Life Science

Accountor har varit engagerade inom detta område sedan många år. Vi har tidigare varit aktiva i Biotechbuilders genom Matrisen och är aktiva i Sweden Bio. Vi är närvarande kring några av de kluster inom Life Science som finns i Sverige idag. I Lund har vi kontor i Medicon Village och i Uppsala jobbar vi på Innovation center. Vi har många Life Science företag som kunder, inklusive företag som har genomfört noteringar (IPO) samt är börsnoterade på Nasdaq.

Läs gärna artikeln i DI Så hanterar Life Science-bolag sin ekonomi effektivt.

Accountors styrkor i samarbetet med Life Science företag

 • Accountor erbjuder en helhetslösning med löneadministration, redovisning, kvalificerad redovisning och skatt. Vi har både en bredd gällande sin kompetens inom ekonomi och lön och ett djup:
  • Vi är bra i starten, för vi är vana vid behoven som finns hos Life Science företag
  • Vi har kompetens och erfarenhet och kan växa/anpassa med företaget
 • Möjlighet till rådgivning till företag i tillväxt eller förändring. Vi kan agera bollplank till ledningen och företaget inom branschspecifika redovisnings- och skattefrågor.
 • Accountor erbjuder HR-tjänster, innefattande ta fram anställningsavtal, policys och riktlinjer (personalhandbok) eller utbilda inom arbetsrätt.
 • Vi kan ta hand om företagets löneadministration.
 • Accountor ser till att företaget har efterfrågad rapportering till intressenter och externa finansiärer.
 • Accountor kan stötta företaget vid börsnotering och IFRS konverteringar.
 • Konsulterna är erfarna i att ta fram finansiell information till kvartalsrapportering och enligt andra legala krav.
 • Vi kan råda vid val av rapportering från K2 via K3 till IFRS/K4.
 • Systemstöd i form av digitala plattformar.
 • Effektivisera processer, rutiner och anpassa kontrollstuktur inom företagets ekonomifunktion. 
SwedenBio

Har du frågor och undrar hur du kommer igång? Kontakta oss - vi hjälper dig!

 
 
Life Science redovisning

Bokföring - Anpassad lösning för dig

Outsourcad bokföring innebär alltid säkerställd leverans och du slipper bemanningsproblem. Dessutom har vi bred kompetens, du får alltid en bokföring som är anpassad efter dina behov.
Life Science ekonomi hjälp

Löneservice - Trygghet & effektivitet året runt

Med våra lönetjänster får du trygghet och effektivitet året runt i bolagets löner. Löneoutsourcing garanterar att er viktiga lönefunktion alltid är bemannad och att arbetet sköts enligt beprövade rutiner och i moderna system.
Rådgivning Accountor

Företagsrådgivning - Snabb experthjälp

Vi erbjuder företagsrådgivning som omfattar alla delar av bolagets ekonomi och innebär lösningar på avgränsade problem som uppstår hos ditt företags ekonomifunktion.