Hoppa till huvudinnehåll
Interim CFO - Accountor Denmark

Frågor och svar om interim CFO

Det finns många frågor runt interim CFO. Vilka är de? Vad kan de hjälpa till med? Vad kostar de? Och allt annat du behöver veta när du funderar på att anlita en interim CFO.

Här har vi samlat vanliga frågor och funderingar som brukar dyka upp när behovet av en interim CFO uppstår för första gången.

Interim CFO - Vilka är de? Vad kan de hjälpa till med?

Vad kan en interim CFO hjälpa till med? 

En interim CFO har bredden som krävs för att ta helhetsansvaret för ett företags ekonomifunktion. De leder och utvecklar företagets ekonomifunktion, driver affärsplan och strategiskt budgetarbete, ansvarar för analys och rapportering. I tillägg kan de utmana ledningsgrupp och driva ledningsgruppsfrågor. En interim CFO kan göra relevanta prioriteringar och på ett konstruktivt sätt driva frågeställningar kring företagets ekonomi. De har översikten och kan zooma in på de områden som kräver åtgärder. De kan helt enkelt fylla ett kompetensområde likt en permanent CFO. 

Hur snabbt kan jag få en Interim CFO på plats? 

Vi på Accountor förstår att det är viktigt att få rätt person på plats snabbt och vi agerar direkt på förfrågningar. I vårt kontaktnät finns många erfarna CFO:er. Ju mer generell kravprofilen är desto snabbare går det att få fram passande konsultprofiler. I bästa fall kan du ha en person på plats inom några dagar.

Finns det några fördelar med att ha en interim CFO, utöver att man löser bemanningen för stunden?

Det finns absolut fördelar utöver att fylla den tomma stolen. En interim CFO har vanan och rutinen att snabbt sätta sig in i nya uppdrag och vet vad som förväntas av en person i en CFO-roll. De kan börja leverera resultat från dag 1.

En interim CFO har oftast lång erfarenhet, från flera olika branscher. De besitter kunskaper och erfarenheter som de gärna delar med sig av. På så sätt kan de snabbt hitta förbättringsområden, och dela med sig av smarta lösningar de mött i tidigare uppdrag.

En CFO som arbetar på ett interimsuppdrag är inte heller låst av intern politik och kan vara mer frispråkig och djärv i förändringsarbetet. Uppdragets tillfälliga natur gör att den interimistiska CFO:n går mer direkt på kärnan i företagets problem och utmaningar.

Hur omfattande behöver uppdraget vara? 

Flexibiliteten är ännu en fördel med att hyra en interim CFO. En CFO kan exempelvis anlitas till 20 % och vara tillgänglig en dag i veckan eller på heltid, helt beroende på hur stort behov du har och hur snabbt du behöver se resultatet. Att anställa en fast CFO på 20 % är antagligen inte möjligt. Ditt behov av CFO:ns insatser, särskilt i ett specifikt förändringsprojekt, kan förstås variera över tid. Då kan du helt enkelt ändra omfattningen i interim CFO-uppdraget.  

Många växande bolag inser någonstans att de behöver gå från en ekonomifunktion som bara redovisar korrekt, till att utnyttja de mer strategiska aspekterna av den moderna CFO-rollen. Då kan det vara bra att starta upp förändringsprojektet med en interim CFO på heltid, som sedan fasas ut i takt med att saker och ting börjar falla på plats.

Vad kan jag vänta mig för kostnad? Skiljer det om jag hyr en Interim CFO på heltid eller endast någon dag i veckan? 

Kostnaden är beroende av uppdragets längd och erfarenhetsnivå. Ju längre tid uppdraget sträcker sig över, desto lägre blir i regel timkostnaden. En interim CFO på heltid kostar någonstans i spannet 145-260 tusen kronor per månad. Specialkompetens och hög efterfrågan på personen kan göra att priset blir högre.

En interim CFO innebär förstås en högre kostnad än om du rekryterar en fast CFO. Det är upp till dig att väga fördelarna med en interimslösning mot den högre kostnaden. Här kan det vara värt att höra med en leverantör vad för lösning som finns för ditt företag just nu, innan du bestämmer dig. På Accountor erbjuder vi både interimskonsulter och rekrytering inom ekonomi.

Vad är det för personer som jobbar som Interim CFO?  Jobbar de alltid på interima uppdrag? 

Profilen bakom en interim CFO är som sagt oftast personer med lång och bred erfarenhet av CFO-rollen, men som av olika anledningar valt att frikoppla sig från långsiktiga CFO-uppdrag. Det är personer som drivs av att göra snabba punktinsatser och se resultat. De är nyfikna på nya företag och utmaningar, vill utveckla och förbättra, och delar gärna med sig av sina erfarenheter från tidigare roller och uppdrag.

Finns det någon säkerhetsrisk med att ha en Interim CFO? 

När du anlitar en interim CFO är säkerheten kanske ännu viktigare än med en fast anställd CFO. Du bör säkerställa att leverantören har ansvarsförsäkring för de CFO:er som hyrs ut, och givetvis ska tystnadsplikt alltid inkluderas i de avtal som konsulten skriver under inför uppdraget.

Ur säkerhetssynpunkt är det också fördelaktigt att vända sig till en leverantör som Accountor, som har robusta rekryteringsprocesser och ett kontaktnät med väl beprövade konsulter.

Vad ska man tänka på när man hyr en interim CFO?

Som beställare är det viktigt att vara tydlig med vilka leveranser du förväntar dig och att sätta en tydlig målbild med uppdraget. Klargör vem CFO:n rapporterar till. Förklara vilka befogenheter och mandat den interima CFO:n har, och hur brett du vill att CFO:n ska engagera sig. Detta för att CFO:n ska förstå vilka företagets prioriteringar är och att du som kund ska få ut det du önskar och behöver.   

När ska jag anlita en interim CFO?

  • När din CFO sagt upp sig och du behöver en tillfällig lösning tills den permanenta lösningen är på plats.
  • När du har ett akut behov av någon som leder ekonomiarbetet på grund av sjukdom eller överbelastning.
  • När du vill genomföra större förändringar i hur din ekonomiavdelning är organiserad.
  • När du vill gå från ekonomisk förvaltning till strategiskt affärsledarskap.
  • När du vill kvalitetssäkra eller effektivisera processer och rutiner.   

Vill du ha hjälp att anlita en interim CFO?

Oavsett anledning, kan Accountor hjälpa dig att hitta en kompetent och engagerad konsult som snabbt axlar CFO-rollen. Välkommen att höra av dig så hittar vi en lösning. Kontakta oss här »

Nyfiken på Interim CFO? Vi hjälper dig och svarar på dina frågor

 
 
Anna Aalto, Accountor Brand Ambassador

Interim CFO - när ni behöver det

varför välja Accountor

Behöver du hjälp av Redovisningsekonom, Controller eller CFO?

Rekruttering af CFO

Interim, tillfällig konsult kan vara lösningen vid resursbrist