Hoppa till huvudinnehåll
Du är här:
ekonomichef CFO

Interim CFO

Hyr en CFO eller kvalificerad ekonomichef för kortare uppdrag, eller mer varaktigt. Vill du ha övergripande 360-gradersanalyser, gå på djupet inom ett fokusområde eller utarbeta framåtriktade "road maps"? Vi har kontaktnätet och erfarenheten så att du snabbt kan få rätt person på plats.

 

Från förvaltare till affärsstöd

Dagens VD:ar vill ha en proaktiv och affärsorienterad ekonomichef (CFO) vid sin sida. Ekonomichef-rollen håller på att förändras från dåtidens kamrer till nutidens affärspartner. Med Accountors interim CFO-tjänst får du en ekonomichef som kan möta dessa förväntningar.

Erfarna CFO:er

Behöver ni effektivisera redovisningsprocessen eller förbättra rapporteringsstandarden i företaget för att kunna fatta bättre beslut? Våra konsulter på chefsnivå är vana att arbeta i olika miljöer, med olika system och i olika branscher. De är erfarna, flexibla och har lätt för att samarbeta och att snabbt sätta sig in i nya problemområden.

Exempel på uppgifter som kan skötas av en inhyrd ekonomichef:

 • Totalansvar för ekonomisk funktion
 • Arbetsledning för andra ekonomer
 • Framställan av årsredovisning med finansieringsanalys
 • Arbete med koncernredovisning
 • Benchmarking, dvs. utvärdera nyckeltal gentemot branschens andra aktörer
 • Periodiseringar och interimsposter
 • Löneberedningar
 • Bokslutsavstämningar
 • Bokslut
 • Kassaflödesuppföljning
 • Löpande finansärenden
 • Ekonomiprojekt

 

Kapacitet och kompetenstillförsel

En CFO från Accountor kan stötta och avlasta er ekonomiorganisation genom att:

 • Gå in i en tillfällig operativ roll
 • Lösa en brådskande arbetsuppgift
 • Tillföra specialkompetens under en begränsad tid
 • Driva eller delta i ett projekt
 • Ta över utförandet på plats av en specifik uppgift eller process
 • Tillföra energi och opartiskhet i speciella situationer

Hör av dig till oss

Share