Hoppa till huvudinnehåll
ekonomichef CFO

Interim CFO - när ni behöver det

CFO eller ekonomichef är ofta en av de viktigaste positionerna i ett bolag.  Vid en förändring kan behovet dyka upp med kort varsel. 

Accountor kan hjälpa dig att tillfälligt tillsätta en CFO eller kvalificerad ekonomichef för kortare uppdrag, eller mer varaktigt. Vill du ha övergripande 360-gradersanalyser, gå på djupet inom ett fokusområde eller utarbeta framåtriktade "road maps"? Då är en interim CFO något för dig. Vi har kontaktnätet och erfarenheten så att du snabbt kan få rätt person på plats.

 

Från förvaltare till affärsstöd

Dagens VD:ar vill ofta ha en proaktiv och affärsorienterad ekonomichef (CFO) vid sin sida. Ekonomichef-rollen håller på att förändras från dåtidens kamrer till nutidens affärspartner. Med Accountors interim CFO-tjänst får du en ekonomichef som kan möta dessa förväntningar.

Erfarna CFO:er

Behöver ni effektivisera redovisningsprocessen eller förbättra rapporteringsstandarden i företaget för att kunna fatta bättre beslut? Våra konsulter på chefsnivå är vana att arbeta i olika miljöer, med olika system och i olika branscher. De är erfarna, flexibla och har lätt för att samarbeta och att snabbt sätta sig in i nya problemområden.

Exempel på uppgifter som kan skötas av en inhyrd ekonomichef:

 • Totalansvar för ekonomisk funktion
 • Arbetsledning för andra ekonomer
 • Framställan av årsredovisning med finansieringsanalys
 • Arbete med koncernredovisning
 • Benchmarking, dvs. utvärdera nyckeltal gentemot branschens andra aktörer
 • Periodiseringar och interimsposter
 • Löneberedningar
 • Bokslutsavstämningar
 • Bokslut
 • Kassaflödesuppföljning
 • Löpande finansärenden
 • Ekonomiprojekt

 

Kapacitet och kompetenstillförsel

En CFO från Accountor kan stötta och avlasta er ekonomiorganisation genom att:

 • Gå in i en tillfällig operativ roll
 • Lösa en brådskande arbetsuppgift
 • Tillföra specialkompetens under en begränsad tid
 • Driva eller delta i ett projekt
 • Ta över utförandet på plats av en specifik uppgift eller process
 • Tillföra energi och opartiskhet i speciella situationer

Behöver du hjälp med en CFO eller ekonomichef hör av dig till oss

 
 

Share