Hoppa till huvudinnehåll
arbetsgivaravgift unga sommar
Nyheter

Arbetsgivaravgiften sänks tillfälligt för unga

Arbetsgivaravgifterna för unga sänks tillfälligt under sommaren 2022

För unga mellan 18-23 år sänks arbetsgivaravgiften tillfälligt. Arbetsgivaravgiften för unga är redan tillfälligt sänkta, till och med mars 2023. Nu har det beslutats att den ska sänkas ytterligare under juni, juli och augusti 2022. Då bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas. Lagändringen börjar gälla 1 juni och gäller ersättning under 1 juni-31 augusti 2022.

 

Nyhet juni 2019

Sänkta sociala avgifter för unga

Unga får sänkta sociala avgifter. Har du anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år? Den 1 augusti 2019 och framåt behöver arbetsgivare endast betala ålderspensionsavgift, 10,21%, för anställda inom dessa åldrar.

För att den lägre avgiften ska gälla får de max få ut brutto 25 000 i månaden. Betalar du ut högre lön behöver du betala in full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift, totalt 31,42 %, på den lön som överstiger 25 000 kronor.

Reglerna gäller utbetalningstillfället, så alla löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019. Även om tonåringarna tjänat in lönen tidigare.

Alla arbetsgivare som betalar ut lön och ersättning är skyldig att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. Dessa ersättningar och arbetsgivaravgifter redovisas i en arbetsgivardeklaration, som från och med i år är på individnivå och kallas AGI, (en förkortning av Arbetsgivaravgift på individnivå) läs mer om AGI.

De socialavgifter som arbetsgivare betalar avser arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt.  Dessa avgifter finansierar till stor del den svenska socialförsäkringen. Med socialavgifter avses arbetsgivaravgifter som du betalar ut för anställda eller andra arbetstagare gällande ersättning för arbete i Sverige. Procentsatsen för full arbetsgivaravgift är 31,42 % av utbetalad bruttolön och förmånsvärde.

Följande avgifter ingår i arbetsgivaravgiften på 31,42% 2019:
Ålderspensionsavgift, 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift, 0,60 %
Sjukförsäkringsavgift, 3,55%
Föräldraförsäkringsavgift, 2,60%
Arbetsskadeavgift, 0,20%
Arbetsmarknadsavgift, 2,64%
Allmän löneavgift, 11,62%

Så för 15–18 åringarna som tjänar max 25 000 koronor i månaden behöver man inte betala in efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift eller allmän löneavgift.

Läs mer hos skatteverket.

Accountor hjälper er gärna att sköta er lönehantering och löneadministration. All hantering av era uppgifter behandlas konfidentiellt, enligt era krav och gällande lag. Med oss som partner för företagets lönehantering säkerställer ni att rätt lön betalas ut i rätt tid. 

 

Kontakta oss om du vill veta mer

Tags

Share