Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
arbetsgivaravgifter forskning utveckling arbetsgivaravgift

Sänk dina arbetsgivaravgifter för forskning & utveckling

LÄGRE ARBETSGIVARAVGIFTER

Från den 1 januari 2016 kan du som är företagare med anställda som arbetar med forskning eller utveckling få lägre arbetsgivaravgifter. Det betyder att du kan få en sänkning med 10 procent av lönesumman för dina anställda som arbetar med forskning eller utveckling under minst 75 procent av arbetstiden och minst 15 timmar per månad. För att få del av sänkningen måste både kriterierna för arbetstiden och klassificeringen som forskning och utveckling av Skatteverket vara uppfyllda.

I och med att det är en ny regel tycker vi det är viktigt att du som tänker göra avdrag i arbetsgivaravgiften skickar ett brev till skatteverket, för att undvika eventuell skatterisk (skattetillägg).  I brevet bör du ha tagit ställning till alla restriktioner som finns avseende denna avdragsmöjlighet.

När du sedan skickar in din skattedeklaration för den första avdragsperioden ska du hänvisa till detta brev under övriga upplysningar.

RÄKNEEXEMPEL FRÅN SKATTEVERKET DÄR ANSTÄLLD UPPFYLLER DE BÅDA KRITERIERNA:

Om en forskare har en månadslön på 50 000 kronor uppgår arbetsgivaravgifterna till 15 710 kronor, det vill säga 31,42 procent.  Reducerad arbetsgivaravgift blir i detta exempel 21,42 procent.

Nedsättningen för en koncern uppgår till maximalt 230 000 kronor per månad. Vid en månadslön på 50 000 kronor innebär detta att nedsättningen omfattar maximalt 46 anställda.

Möjligheten till sänkt arbetsgivaravgift omfattas av vissa undantag.

DESSA FÅR INTE SÄNKT ARBETSGIVARAVGIFT

Offentliga arbetsgivare som stat, kommun och landsting eller i övrigt om forskningen saknar kommersiellt syfte får inte sänkt arbetsgivaravgift.
Inte heller privata företag som anlitas inom ramen för ett projekt i offentlig regi kan göra avdrag för sina anställdas arbete inom projektet.
Näringsidkare eller delägare i handelsbolag får inte heller sänkningen för eget forskningsarbete.   

Avdrag kan däremot göras även om arbetsgivaren får offentliga bidrag för sin egen forskningsverksamhet, t.ex. från ett landsting eller från Vinnova.  

Likaså kan avdrag göras även om arbetsgivaren får offentliga bidrag för vissa anställda som arbetar med forskning eller utveckling, t.ex. i form av lönebidrag.

VI HJÄLPER ER

För frågor om reglerna eller hjälp med innehållet i brevet till skatteverket är du välkommen att kontakta din konsult hos Accountor eller vår skattekonsult Erik Strömberg, erik.stromberg@accountor.se. Du kan även läsa med om vår tjänst Skatterådgivning här.

Hör av dig så berättar vi mer

 
 
Tags

Share