Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Avdragsrätt inköp bil företaget

Avdragsrätt vid inköp av bil till företaget

Avdragsrätt på fordon till företaget?

Är det tillåtet att dra av ingående moms i redovisningen vid inköp av fordon till företaget?

I det specifika fallet rörde det sig om en VW Amarok, dvs. en pickup med stort lastutrymme och fem sittplatser, vilket gör det till en lite svårare bedömningsfråga.

Vår skatteexpert gör den initiala bedömningen att du inte har rätt att dra av moms för den aktuella bilen. Om flaket däremot förses med kåpa (och det bedöms att förarhytten är en separat karosserienhet) är det att betrakta som en lastbil och momsavdrag medges.

Nedan följer en mer generell genomgång av reglerna.    

Grundregeln för avdrag vid inköp av fordon till företaget

Grundregeln är att bilar som i huvudsak är lämpade för personbefordran inte medges avdrag för moms, medan lastbilar medges momsavdrag.

Bedömning om det är en personbil eller lastbil

I praktiken har ett relativt stort utrymme lämnats för bedömningar och argumentation kring vad som är en personbil respektive lastbil. Det är du som vid en skatterevision måste visa att bilen används i verksamheten och är av sådant slag att den inte är att betrakta som en personbil.

Det generella gränsvärdet som gäller är en vikt på 3 500 kg för att ett fordon ska betrakta som en lastbil. En relativt stor pickup som i den aktuella frågan väger knappt 2 000 kg.

Det skatteverket också brukar titta på är om är om förarhytten och släpet (eller skåpet) avskiljs med en luftspalt, och det därmed inte med lätthet går att komma åt lastutrymmet från förarhytten. Det ska vara två olika karosserienheter för att betraktas som ett lastfordon.  

Det brukar också argumenteras kring lastkapaciteten i förhållande till utrymme för persontransport. Om lastutrymmet är det som överväger i fordonet skulle det kunna godkännas som lastfordon även om vikten är mindre än gränsvärdet ovan.

De olika alternativen för avdrag

Vid inköp av en lastbil (som används i en momspliktig verksamhet) får man dra av momsen där ingående moms bokas i redovisningen. Kostnaden exklusive moms blir avdragsgill inkomstskattemässigt.

Vid inköp av personbilar som används i en momspliktig verksamhet blir inköpspriset inklusive moms avdragsgillt inkomstskattemässigt. Här bokas ingen ingående moms i redovisningen. Från denna huvudregel finns undantag enligt nedanstående uppräkning av särskild verksamhet som använder sig utav en personbil.

Avdragsrätt där all ingående moms bokas i redovisningen och rapporteras via en momsdeklaration finns däremot om bilen är avsedd för:

  • återförsäljning i bilhandel
  • persontransporter i taxirörelse
  • biluthyrning
  • transporter av avlidna i begravningsverksamhet, eller
  • körkortsutbildning

Moms vid leasing av personbil – halva momsbeloppet avdragsgillt

För att få avdrag för halva leasingmomsen krävs att ett en personbil används i mer än ringa omfattning (mer än 100 mil/år) i en momsskyldig verksamhet. Om ett företag har både momspliktig och momsfri verksamhet måste bilen alltså köras i mer än 100 mil/år i den momspliktiga delen av verksamheten för att företaget ska få momsavdrag.

Den halva leasingmoms som man inte får avdrag för i momsdeklarationen bokförs som en kostnad och är avdragsgill inkomstskattemässigt.

Avdragsbegränsningen momsmässigt till 50% av ingående moms gäller inte om bilen är avsedd för:

  • persontransporter i taxirörelse
  • biluthyrning
  • transporter av avlidna i begravningsverksamhet, eller
  • körkortsutbildning

Personbil som är en förmånsbil, dvs att arbetsgivaren står för kostnaden, blir förmånsbeskattad enligt schablon.

Tips vid leasing

Om du väljer att leasa/hyra bilen rekommenderar vi att du för körjournal och tänker på att körningarna kan behöva styrkas upp med andra dokument vid en eventuell revision. Har du exempelvis alla kunder i ditt närområde, men registrerat resor till andra delar av landet, kommer du antagligen få nedslag på det vid en granskning av Skatteverket. 

Minst fem års avskrivning

Vid köp av last- och personbil, tänk på att hela kostnaden inte får dras av på en gång. För last- och personbilar tillämpas samma avskrivningsprinciper och regler som för andra inventarier. Skattemässigt kan man alltså inte skriva av dessa snabbare än på 5 år (räkenskapsenlig avskrivning), vilket också är den vanligast avskrivningstiden att använda.

Rent redovisningsteoretiskt ska en anläggningstillgång skrivas av över den ekonomiska livslängden, dvs den livslängd då det är ekonomiskt försvarbart att använda anläggningstillgången i näringsverksamheten. Vid bestämningen av det avskrivningsbara beloppet får man (regelverk K2)/ ska man (regelverk K3) ta hänsyn till ett beräknat restvärde.

Vi hjälper dig med företagets ekonomi

 
 
Tags

Share