Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter

Lön, lönehantering? Att få sin lön i tid och att den ska vara rätt är ett minimikrav som anställd. Som företagare vill man inte att sina anställda ska känna oro över att lönen blir rätt eller inte kommer rätt datum. Det är många saker att hålla reda på innan lönen kommer in på lönekontot på utbetalningsdagen. Innan det betalas ut lön behöver man veta vilka ersättningar som det ska göras skatteavdrag på och hur man räknar ut vilken arbetsgivaravgift som ska betalas. För att det ska bli rätt är det viktigt att man går igenom ett antal steg vid varje löneutbetalning. Se hur löneprocessen går till hos oss på Accountor.

Dessa punkter ska göras inför varje lön

 • Räkna ut den anställdas bruttolön och eventuella skattepliktiga förmåners värde.
 • Beräkna vilket skatteavdrag som ska göras på summan av bruttolönen och skattepliktiga förmåner.
 • Beräkna arbetsgivaravgifter på summan av bruttolön samt skattepliktiga förmåner.
 • Gör skatteavdraget på bruttolönen.
 • Lägg till skattefria kostnadsersättningar till nettolönen och betala ut lönen till din anställda. Lämna en uppgift om skatteavdragets storlek, lön och andra ersättningar i till exempel en lönespecifikation vid utbetalningen.
 • Lämna arbetsgivardeklaration med uppgifter om bruttolön, skatteavdrag och förmåner till varje anställd.
 • Betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.
Kvadrat_gem
Outsourcing

Löneförmåner

Förmåner är en skattepliktig ersättning som inte är kontanter och du ska som arbetsgivare göra skatteavdrag och beräkna arbetsgivaravgifter på dess värde. Vissa förmåner är dock undantagna från beskattning. 

Skatteverket tar upp vad en förmån är.

Arbetsgivaravgifter

När man betalar ut lön och ersättning är man som arbetsgivare skyldig att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. Detta redovisar man som arbetsgivare i en arbetsgivardeklaration varje månad. AGI-regler ändrades 2019.

Nettolön - Bruttolön

Nettolön är den kontanta ersättning man betalar ut till den anställda efter att skatteavdraget gjorts från bruttolönen. Bruttolön är alltså den lön den anställda får innan preliminär skatt. Sociala avgifter och arbetsgivaravgifter beräknas på bruttolönen.

kvadrat_tvål
Jobbanalyse hvordan

Lönespecifikation

Arbetsgivaren ska vid varje löneutbetalning lämna uppgift till sina anställda om vad som redovisats i arbetsgivardeklarationen för deras räkning. Vanligast är att lämna en lönespecifikation till sina anställda där uppgifterna framgår. Det kan vara via försystem, digital eller på papper. Exempel på uppgifter i arbetsgivardeklarationen är bruttolön, avdragen skatt, förmåner, traktamente och andra kostnadsersättningar.

Lönespecifikationen fungerar som ett bevis på att det har betalats ut ersättning för arbete och dragits av skatt. Det är viktigt för den anställda som ska kunna stämma av sina lönespecifikationer mot sin inkomstdeklaration.

Lönespecifikationen bör också innehålla:

 • Namn, adress och organisationsnummer till arbetsgivaren
 • Namn, adress och personnummer på den anställda
 • Utbetald nettolön, utbetalningsdatum
 • Övertid, frånvaro, semesteruppgifter

Hur fungerar det att outsourca lön till lönebyrå?

Många saker att hålla reda på varje månad. Därför kan det löna sig att lägga ut lönen, outsourca, och därmed även lägga ut ansvaret att hålla sig uppdaterad på alla nya regler till lönekonsulterna. Mycket att hålla reda på som företagare. Lönekonsultens arbete är att hålla sig uppdaterad och hjälper dig och informerar dig om det du behöver veta. På Accountor arbetar cirka 80 lönekonsulter, vilket gör att det alltid finns backup.

Löneprocess på lönebyrå

Vi beskriver hur löneprocessen går till hos oss på Accountor, från uppstart genom alla steg till utbetalning och rapporter.

Kvadrat_zuccini

Nyfiken på hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss så berättar vi mer och svarar på era frågor

 
 
Tags

Share