Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
SPAC Sweden

Den heta SPAC trenden har nått Sverige

SPAC, en förkortning av ett Special Purpose Acquisition Company, är en het bolagstrend i USA som nu i vår också har kommit till Sverige, även till våra kunder. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med investmentbolag och stöttar dem med redovisning och månadsrapportering. Vi tycker det är roligt och intressant att genom våra kunder få vara med och ligga i framkant i denna nya investeringsform.

Ett SPAC är ett bolag helt utan verksamhet vars syfte är att ta in kapital genom en börsnotering, och som sedan inom max 2 år ska förvärva eller gå samman med ett onoterat bolag, som på så sätt snabbt blir börsnoterat. Givetvis först efter att det onoterade bolaget har genomgått en granskningsprocess av Nasdaq.

Innan du investerar i ett SPAC bolag är det viktigt att hålla koll på vilka det är som startar upp SPAC-bolaget, deras bakgrund, kunskap och meritlista. Då du som investerare som köper aktier i ett SPAC bolag gör det utan att veta vilken verksamhet de i slutändan kommer att investera i.

Om SPAC bolaget två år efter börsnoteringen inte har förvärvat eller gått samman med ett annat verksamhetsdrivande bolag så får investerarna tillbaka sina pengar.

Initiativtagare till ett SPAC bolag kallas sponsor och det är sponsorn som, utöver att gå in med initialt kapital och notera SPAC bolaget sedan ansvarar för att identifiera, analysera och genomföra förvärvet av det onoterade bolaget.

 

Varför finns SPAC bolag?

Intresset för att investera i onoterade bolag har vuxit bland investerare på den publika marknaden. För att kunna förvärva och äga onoterade bolag i en transparent och noterad miljö behövdes en ny lösning. Ett sätt att åstadkomma detta är att vara delägare i ett förvärvsbolag som börsnoteras och som, under ledning av en etablerad investerare, förvärvar ett onoterat bolag. Det är dessa förvärvsbolag som kallas SPAC. 

SPAC Sverige
SPAC Sweden

Tjänar sponsor och andra investerare olika mycket på ett SPAC?

I Sverige verkar SPAC bolagen tillämpa en modell där villkoren är relativt jämlika för alla investerare. Med ett mer långsiktigt incitament för sponsorn. Sponsorn investerar i bolaget på samma villkor som övriga investerare. Den möjlighet som är specifik för sponsorn är chansen att investera i sponsoroptioner. Dessa är för den risk som sponsorn tar när de skapar SPAC-bolaget. Sponsoroptionens värde är sedan kopplat till det värdeskapande i bolaget som skett för samtliga ägare. 

Det amerikanska regelverket runt SPAC har anpassats till svenska förhållanden av Nasdaq Stockholm. Regelverket för SPAC är en del av Nasdaq Nordic Main Market Rule Book for Issuers of Shares.

SPAC - alla inblandade ska bli vinnare

Grundtanken bakom SPAC är att alla inblandade ska bli vinnare på något sätt.

För en sponsor som ämnar vara en långsiktig ägare i det nya bolaget så är SPAC en möjlighet att under tiden de ser över möjliga förvärvskandidater skaffa ytterligare kapital förutom det ursprungliga kapitalet. Detta för att inte bara finansiera transaktionen utan också för att driva tillväxt för det förvärvade/kombinerade företaget.

För en verksamhet som är redo att stå på egna ben i en noterad miljö är SPAC en chans för en enklare och snabbare väg till börsen.

Och för en investerare en möjlighet att satsa på intressanta onoterade bolag och följa med ekonomiskt på deras tillväxtresa.

Vi hjälper flera svenska SPAC bolag redan idag med redovisning och månadsrapportering. Du är välkommen att kontakta oss, så kan vi ser hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig

 
 
Tags

Share