Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Skattereduktion för gåvor till välgörenhet återinförs

Gåvor till välgörenhet blir skattereducerade igen

Skattereduktion för gåvor till välgörenhet återinförs

Skattereduktion för gåvor till välgörenhet. Det som krävs för att få reduktionen är att gåvomottagarna är godkända av Skatteverket och att man har skänkt minst 2 000 kronor totalt på ett år.

Har man skänkt minst 2 000 kronor under ett år och har fyllt 18 år (du måste ha fyllt 18 år senast den 31 december det år du skänker gåvan) får man dra av 25 procent av det skänkta beloppet. Varje enskild summa måste vara minst 200 kronor för att kunna tas upp för skattereduktion. Delar du upp gåvorna exempelvis månadsvis ses varje överföring som ett gåvotillfälle och måste då som sagt vara minst 200 kronor per gång.

Skänker du gåvan anonymt omfattas du inte av reglerna för skattereduktion för gåva.

Du kan dra av 3 000 kronor per år. Avdraget är 25 procent, vilket då innebär att du kan skänka totalt 12 000 kronor under ett år.

Skattereduktion godkänns för gåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund med ändamål att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket och ska bedriva social verksamhet eller vetenskaplig forskning. Lista över vilka gåvomottagare som är godkända kommer snart att finnas på Skatteverket.

Gåvomottagare som vill bli godkända kan ansöka om det hos Skatteverket. Det kan man göra kostnadsfritt hos Skatteverket. Om organisationen blir godkänd gäller beslutet kommande tre år från det datum man blev godkänd. För att förlänga beslutet ska man skicka in ny ansökan innan det gamla beslutet går ut. Se Skatteverkets hemsida för mer info.

Avdraget avskaffades 2016 men är nu tillbaka, från och med den 1 juli 2019.

Accountor hjälper företag med rådgivning inom skatt, både inom svensk och internationell skattelagstiftning. Regelverken är komplexa och föränderliga vilket våra skattekonsulter gärna hjälper dig med!

Vi hjälper dig hitta företagets flow!

 
 
Tags

Share