Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Auktoriserad redovisningskonsult

Grattis Anna till din auktorisation!

Auktoriserad redovisningskonsult

Anna Boström, nybliven auktoriserad redovisningskonsult på Accountor, berättar hur det går till att auktorisera sig och varför hon gjorde det. Kvalitetssäkring är något vi på Accountor ständigt arbetar med, det går som en röd tråd genom våra processer, i alla våra erbjudanden. Så för oss är det positivt att studien från vår branschorganisation Srf Konsulterna visar att kvalitetssäkring dessutom höjer kundnöjdheten.

Anna började sin yrkesutbildning 2009, samtidigt som hon pluggade in juridik 1 på distans. Efter det tog hon sin kandidatexamen på högskola i USA för att kunna auktorisera sig. Det var andra antagningskrav då än det är nu, reglerna för att auktorisera sig är annorlunda idag. Efter det arbetade Anna i tre år, hon hann jobba ett år mellan yrkesutbildningen och högskolan. Praktiken hon gjorde under utbildningen fick hon också tillgodoräkna sig.

När Anna bestämt sig för att auktorisera sig gick hon först en förberedande kurs. Kursen var två hela dagar, varav en var teoretisk och den andra praktisk. Dagarna var mycket lärorika och underlättade för själva provet. Provet var upplagt på liknande sätt, det var två dagar á sex timmar, ena dagen teoretisk och den andra praktisk. Tentadagarna kunde man göra online hemifrån och man fick använda sig av kursmaterialet.

Klarar man inte något av delprovet, kan man göra om den delen separat vid nästa provtillfälle. Srf har fler provtillfällen under året. Anna klarade det praktiska provet men missade på det teoretisk. Kanske var hon lite för ambitiös och skrev långa svar och hann inte hela provet. Vid sitt andra tillfälle klarade hon det. När Anna gjorde om det i oktober då klarade hon även den teoretiska delen, vilket hon fick reda på två veckor efter provtillfället. Certifikatet skickades till hennes arbetsplats på Accountor, redovisningsbyrå Stockholm.

Conversion of Russian financial statements. IFRS, US GAAP
Auktoriserad

Varför ville du auktorisera dig och vad är fördelarna med att vara auktoriserad redovisningskonsult?

”Att bli auktoriserad är den högsta nivå en konsult kan uppnå utan att starta eget. Ett bättre bevis på min kunskap kan jag inte få än när en större organisation, så som Srf konsulterna som sätter branschstandarden och att klara deras prov och bli auktoriserad är en kvalitetsstämpel på mitt jobb som även kräver att jag håller mig uppdaterad inom yrket. Det bekräftar att jag faktiskt vet vad jag jobbar med.” säger Anna.

”Kompetensen säkerhetsställs med ett prov som visar att man håller en viss standard, att alla jobbar efter samma modell. Fördelarna är att jag känner mig trygg i min yrkesroll, att jag vet att jag gör rätt. Det blir som en kvalitetsstämpel och jag fortsätter hålla mig uppdaterad. Kompetensutveckling är alltid kul. Och på köpet får man något mer att skriva in i sitt CV”, berättar Anna”.

Vad händer efter man har fått certifikatet för sin auktorisation?

Certifikatet som visar att du är auktoriserad behöver förnyas vart tredje år, och för att få det förnyat ska du göra aktualitetsutbildning motsvarande 60 timmar. Många av Accountors utbildningar på Eduhouse ger aktualitetstimmar. Det finns även kurser hos Srf konsulterna

 

Accountor som arbetsgivare stöttar och bekostar auktorisation

Annas arbetsgivare Accountor betalar för medlemsavgifter och proven. De står sedan även för den löpande utbildningen som behövs för att få certifikatet förnyat.

Anna avslutar med att säga hon är nöjd med sin insats och att hon gjorde det. Att det ger en större tyngd i hennes arbetsvardag. Hon tycker också det är roligt när andra kollegor kommer och gratulerar.

Tax advice services

Srf konsulternas studie visar att kvalitetssäkrade redovisningsbyråer får högre betyg

Högsta kundnöjdhet får redovisningsbyråer som är kvalitetssäkrade med auktoriserade konsulter. Som Anna berättade utvärderas man som auktoriserad regelbundet på sina kunskaper och rutiner av vår branschorganisation Srf konsulterna. Detta säkerställer hög kvalitet i redovisningen och löne-hanteringen, och du som företagsledare kan känna dig trygg.

”Auktorisationen är ett kvitto på att konsulten håller sig uppdaterad på nyheter och regelförändringar vilket i sig minskar risken för den som köper ekonomitjänster. För att säkerställa kvaliteten på tjänsterna vi levererar är kontinuerlig fortbildning avgörande, och med auktorisationen blir det en del av vardagen”Säger Accountors redovisningskonsult Monica Dellström om auktorisation.

Högsta betyg för redovisningstjänster

Undersökningen gällande kundnöjdheten för redovisningstjänster visar också att personlig kontakt, service och tillgänglighet är betydligt viktigare än kostnaden. Det är SKI, Svenskt Kvalitetsindex som har genomfört studien på begäran från Srf konsulterna. Det är första gången denna studie genomförs i just denna bransch.

Det som kommer fram i studien är att man kan förbättra är ännu bättre initiativförmåga och proaktiva relationer med sina kunder. 

Rex

Rex är svensk branschstandard för redovisningsuppdrag, baserad på nordiska principer för redovisningstjänster

Rex är en standard som utvecklats av Srf konsulterna och bygger på konceptet ”gör rätt från början”. Den innehåller riktlinjer och rutiner för redovisningen ska få en hög kvalitet.

SALK

SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter,  är lönekonsulternas motsvarighet till Rex. Det är en standard med grundläggande riktlinjer och principer för att skapa lönetjänster med hög kvalitet och för att vara ett stöd för auktoriserade lönekonsulter.

Srf konsulterna

Srf konsulterna är vår branschorganisation och det är Srf konsulterna som auktoriserar våra redovisnings- och lönekonsulter. 

Nyfiken på våra tjänster?

 
 
Tags

Share