Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Ombilda aktiebolag

Ombilda från enskild firma till aktiebolag? Funderar du på det är det läge att göra det innan årsskiftet

Ombilda till/starta aktiebolag före årsskiftet

Planerar du att ombilda från enskild firma till aktiebolag eller starta ett aktiebolag så bör du se över företagets situation och fatta beslut om att göra det innan årsskiftet. Du behöver äga bolaget redan vid ingången av 2024 för att få tillgodoräkna dig lågbeskattat utdelningsutrymme på 2,75 inkomstbasbelopp (IBB), vilket motsvarar 204 325 kr för 2024 (2,75 IBB året innan utdelning tas, dvs 74 300 * 2,75).

Det är lätt att haka på trender, sedan en tid märker man en trend i att ombilda enskild firma till Aktiebolag. Det är mycket tal om att det är bättre att ha aktiebolag, för då kan du ta utdelning, men det är inte en allmängiltig sanning som säger att det kommer bli bättre ekonomiskt för dig. Så innan du tar steget bör du analysera helhetsbilden för just ditt företag. Den ekonomiska situationen för dig som fysisk person är det som ska påverka det slutliga beslutet.

När ska du inte ombilda från enskild firma till aktiebolag?

Om du har ett överskott av näringsverksamhet (NRV) som understiger 615 000 kr för 2024 (8,07 IBB) i en enskild firma är det inte, på skattemässiga grunder, någon idé att ombilda till aktiebolag. Gränsen är baserad på pensionsgrundande inkomst (PGI) innan avdrag för allmän pensionsavgift. 

Gränsbeloppet enligt ovan gör att du inte betalar någon statlig skatt och samtidigt får full pensionsgrundande inkomst. När överskottet av NRV överstiger gränsbeloppet kommer ingen del av egenavgifterna gå till din egen pension och då blir det mer intressant med aktiebolag. Detta förutsätter givetvis att verksamheten kommer att ge ett lika högt eller högre överskott de närmaste åren. 

Det finns många fördelar med att ha enskild firma:

  • Det är en mer flexibel företagsform och det går att ”spara” skatt. Liksom för privatpersoner kan du alltid ompröva dina deklarationer 5 år tillbaka i tiden, vilket kan vara en fördel om firman haft ett högt överskott tidigare år och sedan går med förlust eller har ett lägre överskott. Då går det att gå tillbaka och avsätta mer till t ex periodiseringsfond de för de år firman haft ett stort överskott och sedermera återföra fonderna för de år med förlust eller lägre överskott.  Ett aktiebolags årsredovisning är låst efter det att den skickats in och kan aldrig justeras i efterhand. 
  • Nedsättning egenavgifter 7,5% per år, dock max 15 000 kr år. Du måste ha ett underlag om minst 40 000 kr för att kunna nyttja nedsättningen.
  • En enskild firma har 1,5% lägre arbetsgivaravgifter (egenavgifter).
  • 18,5 procentenheter av egenavgifterna går direkt till din pension.
  • Du kan göra egna uttag. I ett aktiebolag är gränsen mellan din privata ekonomi och företagets ekonomi mycket tydlig och strikt.

Vissa branscher kräver att de leverantörer och kunder de jobbar med är aktiebolag, och då har du som företagare inget val. Är ni fler i bolaget som vill bli delägare eller har anställda kan också ett aktiebolag vara intressant.

Det är inte helt enkelt att bedöma vilken företagsform som passar dig och din verksamhet bäst. Det bästa kanske är att inte ändra alls. Fråga gärna någon av våra skattekonsulter och konsulter som jobbar med bolagsärenden.

Fråga oss, vi hjälper dig!

 
 
Tags

Share