Hoppa till huvudinnehåll
Bolagstjänster

Bolagstjänster

Start, förändringar eller avslut, Accountor bistår med rådgivning och bolagstjänster i alla delar av företagets livscykel.

Accountor hjälper ditt bolag att hantera och genomföra alla slags förändringar och erbjuder bolagstjänster som bolagsbildning, ändring av styrelse, kapitaländring, fusion, likvidation och olika registreringsärenden. Med många års praktisk erfarenhet av detta vet vi att det är avgörande att du får en effektiv och professionell rådgivning så att du kan fokusera på din verksamhet.

Accountors bolagsgrupp består av erfarna rådgivare med många års praktisk erfarenhet av alla typer av bolagsärenden. Dessutom har vi skattejurister, bolagsjurister och erfarna ekonomiska rådgivare med bakgrund som revisorer och advokater i vårt Advisory team. Allt för att ni ska få en effektiv och professionell rådgivning så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Bolagstjänster

Bolagstjänster vid start av ny verksamhet

Ska du starta ny verksamhet? Vi hjälper dig med den praktiska hanteringen att sätta upp och registrera ett bolag, såväl som med rådgivning kring starten av ditt nya företag. Du kan få hjälp med frågor som vilken företagsform som är lämpligast, utredning av företagets skattemässiga situation och risker samt överlämning till löpande redovisnings- och lönetjänster.

Du får ett bolag levererat med alla registreringar och dokument på plats från start och väljer du att köpa ett lagerbolag kan du snabbt få igång din verksamhet i ett registrerat aktiebolag utan att behöva vänta på Bolagsverkets registrering. För att underlätta och effektivisera ditt fortsatta företagande erbjuder vi tjänster som digital bolagspärm med plattform för styrelsearbete, särskild delgivningsmottagare och registrerad adress med hantering av post.

Förändringar och omstruktureringar

Har ni beslutat om att öka bolagets aktiekapital, ändra styrelse eller behöver ni lägga om bolagets räkenskapsår? Vi hjälper dig att genomföra olika förändringar i ditt bolag, upprättar dokument och agerar ombud vid registrering hos Bolagsverket. Du kan även få stöd vid olika omstruktureringar som aktieöverlåtelser, fusioner och avvecklingar.

Bolagstjänster vid avslut av verksamhet

Oavsett hur du väljer att avsluta din verksamhet kan vi hjälpa dig med rådgivning inför ditt beslut och med det praktiska genomförandet för en effektiv avveckling av ditt bolag.

Vi erbjuder dig stöd genom hela den legala processen likväl som den administrativa förvaltningen vid en frivillig likvidation, du får hjälp med beslutsfattande, registrering och projektledning vid en fusion, och dessutom vi kan vi förmedla en snabbavveckling om du väljer att sälja bolaget vidare för omgående likvidation.

 

Skatterådgivning

Du erbjuds rådgivning, utredning och praktisk hantering av skattefrågor i samband med alla våra bolagstjänster. Detta kan avse såväl att följa branschspecifikt momsregelverk såväl som inkomstskattemässiga effekter att beakta vid omstrukturering av verksamhet avseende enskilt bolag eller koncern.

Bolagstjänster förändring omstrukturering Accountor
Accuna budjetointi

Bolagsgruppen hjälper dig!

Bolagsgruppen hjälper dig gärna med:

Nybildning och registrering av företag hos Bolagsverket
Registrering hos Skatteverket av F-skatt, Moms och Arbetsgivaravgifter
Förmedla lagerbolag
Digital bolagspärm och aktiebok
Registrerad adress och posthantering
Särskild delgivningsmottagare
Bolagsförändring
Kapitalförändring
Likvidation
Fusion
Förmedla snabbavveckling

Här är en kort beskrivning av några av våra vanligaste tjänster:

Bolagstjänster vid start av ny verksamhet

Ska ni starta ny verksamhet? Vi hjälper er med den praktiska hanteringen att sätta upp och registrera ett bolag, såväl som med rådgivning kring starten av ert nya företag. Ni kan få hjälp med frågor som vilken företagsform som är lämpligast, utredning av företagets skattemässiga situation och risker samt överlämning till löpande redovisnings- och lönetjänster.

Förändringar och omstruktureringar

Har ni beslutat om att öka bolagets aktiekapital, ändra styrelse eller behöver ni lägga om bolagets räkenskapsår? Vi hjälper dig att genomföra olika förändringar i ditt bolag, upprättar dokument och agerar ombud vid registrering hos Bolagsverket. Ni kan även få stöd vid olika omstruktureringar som aktieöverlåtelser, fusioner och avvecklingar.

Bolagstjänster vid avslut av verksamhet

Vi erbjuder er stöd genom hela den legala processen likväl som den administrativa förvaltningen vid en frivillig likvidation, ni får hjälp med beslutsfattande, registrering och projektledning vid en fusion, och dessutom vi kan vi förmedla en snabbavveckling om ni väljer att sälja bolaget vidare för omgående likvidation.

Aktieägaravtal

Undvik onödiga konflikter mellan aktieägare genom att tillsammans ta ställning till hur företaget ska styras och ägas. Vår bolagsjurist hjälper er att reglera till exempel vad som händer om en någon av aktieägarna i ert bolag vill sluta arbeta, sälja sina aktier, blir långvarigt sjuk eller avlider.

Skatterådgivning

Du erbjuds rådgivning, utredning och praktisk hantering av skattefrågor i samband med alla våra bolagstjänster. Detta kan avse såväl att följa branschspecifikt momsregelverk såväl som inkomstskattemässiga effekter att beakta vid omstrukturering av verksamhet avseende enskilt bolag eller koncern.

 
 
Tags

Share