Hoppa till huvudinnehåll
Kontaktløs betaling

Penningtvättslagens nya direktiv gäller nu fler verksamheter och ökar redovisningsbyråernas ansvar gällande kontroll

Penningtvättslagens nya direktiv tar hårdare tag på en internationell nivå och fler verksamheter omfattas.

Femte penningtvättsdirektivet, 5AMLD infördes den 1 januari. Alla EU-länder ska ha register på verkliga huvudmän och företrädare, något som ger en ökad insyn och mer transparens. I Sverige är det enligt bolagsverket 50 000 aktiebolag som inte anmält verklig huvudman som penningtvättslagen kräver. Registren ska kunna delas mellan länderna. Uppdateringen innebär också att fler verksamheter omfattas av lagen, konsthandlare och de som handlar med virtuella valutor.

Det ställs även högre krav på kundkännedom och mer regelbunden kontroll av personerna bakom företaget på företag som jobbar med andra företags ekonomi eller kontrollerar den, som t ex redovisningsbyråer.

Den snabba teknologiska utvecklingen och ökningen av terrorbrott är anledningen till det femte penningtvättsdirektivet. Hårdare tag mot penningtvätt tas genom ett starkare internationellt samarbete. Samma penningtvättsregler gäller i alla länder i EU och länderna gör ett gemensamt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Direktivet ska förbättra nuvarande ramverk i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Accountor tilitoimisto-palvelut

Fler verksamheter omfattas nu av penningtvättslagen

Fysiska och juridiska personer som bedriver yrkesmässig verksamhet i form av förmedling, förvaring eller handel med konstverk om det i verksamheten genomförs betalningar som motsvarar 10 000 euro eller mer.

De som förvaltar eller handlar med virtuella valutor ska anmäla sin verksamhet till Finansinspektionen och anses vara verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen. Det spelar ingen roll i vilken omfattning detta sker, och om man tillhandahåller betalningslösningar.

Några punkter i penningtvättslagen har skärpts

  • Skyddet för visselblåsare utvidgades. Lagen sa redan innan att ”hämnd” på den som gjort en anmälan om misstänkt penningtvätt var förbjudet men den har nu klargjorts.
  • Skärpta åtgärder för kundkännedom av kunder i högrisktredjeländer

Vad innebär PTL för Accountor som redovisningsbyrå och vilket ansvar har vi?

Redovisningskonsulter är en av många verksamhetsutövare som ska följa lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen innebär att vi som redovisningsbyrå gör olika kontroller och har strukturerade rutiner i arbetet mot penningtvätt. Vi gör en riskbedömning av kunders verksamhet utifrån ett penningtvättsperspektiv. För att hålla oss uppdaterade har vi bland annat webinarkurser om penningtvätt på Eduhouse.

Kvadrat_tape
Outsourcing lön

Vad är verklig huvudman?

Det är en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. Verklig huvudman kan också vara den person som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Bolagsverket har lista över reglerna om verklig huvudman för olika företag och föreningsformer.

Registrering av verklig huvudman:

  • Gäller alla juridiska personer som är verksamma i Sverige.
  • Gäller inte dödsbon, konkursbon eller aktiebolag som handlas på den öppna marknaden (börsbolag).
  • Register om verkliga huvudmän förs hos Bolagsverket.
  • Anmäla verklig huvudman inom 4 veckor från registrering av den juridiska personen.

Enligt bolagsverket är det 50 000 aktiebolag i Sverige som inte anmält verklig huvudman som penningtvättslagen kräver.

Med de högre kraven följer också krav på större insyn från tillsynsmyndigheterna som till exempel Polisen, Länsstyrelsen, Finansinspektionen, Revisorsinspektionen och Fastighetsmäklarinspektionen.

Finansiering av terrorism

Terrorismfinansiering är när man ekonomiskt stödjer terrorism antingen med direkta bidrag eller genom att samla in, ta emot, tillhandahålla och ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Penningtvättslagen från Riksdagens sida.

Fyll i formulär ovan eller kontakta oss direkt

 
 
Tags

Share