Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Prisbasbelopp 2023

Prisbasbelopp för 2023 höjs 4200 kronor

Prisbasbelopp 2023.

Prisbasbeloppet (pbb) speglar prisutvecklingen i samhället. Det är SCB (Statistiska Centralbyrån) som gör beräkning på prisbasbeloppet som regeringen sen fastställer. SCB beräknar prisutvecklingen under juni-juni, då beloppet ska följa prisutvecklingen. Inflationen har tagit fart i Sverige under 2022 därför ser vi en rekordhöjning av prisbasloppet på 4 200 kr, från 48 300 kr (2022) till 52 500 kr.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), visar prisutvecklingen i samhället och används för många olika beräkningar. Prisbasbelopp kallades tidigare basbelopp. SCB beräknar detta på uppdrag från regeringen, vilket de beräknar om årligen för att följa inflationen. Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex (KPI), som i sin tur mäter prisutvecklingen för privatkonsumtionen i Sverige.

Prisbasbelopp används till exempel inom skattesystemet och socialförsäkringen. Förhöjt prisbasbelopp används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler.

 

Vad berörs av prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet styr många olika beräkningar, exempelvis

  • SGI – Sjuk- och föräldrapenning
  • Deklarationsplikt
  • PGI – lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Bilförmånsvärde
  • Sociala avgifter för idrottsutövare
  • Skattefritt inrikes traktamente
  • Direktavdrag för inventarier av mindre värde
  • Används i många avtal, medlems- och serviceavgifter

 

Förhöjd prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet beräknas som prisbasbeloppet av SCB med uppdrag av regeringen som sen fastställer det. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2023 är beräknat till 53 500 kr, vilket också är en höjning på 4 2oo kr från 2022.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av:

  • pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet används för beräkningar i det nya pensionssystemet och ska återspegla inkomstutvecklingen för förvärvsarbetande i landet. Pensionsmyndigheten gör beräkningen och regeringen fastställer. Inkomstbasbeloppet för år 2023 har fastställts till 74 300 kr.

Exempel på vad som styrs av inkomstbasbelopp:

  • PGI – högsta pensionsgrundande inkomst

Kontakta oss så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med

 
 
Tags

Share