Hoppa till huvudinnehåll
TalentAdore rekrytointiratkaisu

Tips & Råd företagsekonomi

Information 2023 och 2024

Kontoanmälan & Utbetalningsspärr för skattekonto

Du måste anmäla ditt konto (bankkonto, personkonto, Pg-konto eller Bg-konto) till Skatteverket för att automatiskt få tillbaka på skatten. Om du inte anmäler konto står beloppet kvar på skattekontot. Har du kvarskatt och vill kunna delbetala den till ditt skattekonto, kan det vara bra att begära en utbetalningsspärr på skattekontot.
Länkar för blanketter till ovanstående hittar du under ”e-tjänster och blanketter” på Skatteverkets hemsida.

Betalningar ska göras till Skatteverkets Bg-konto 5050-1055

Information hämtad från:
www.skatteverket.se
www.bolagsverket.se

Inkomstnivåer 2024

Brytpunkt för dig som inte fyllt 66 år: 615 300 kr (613 900 kr)
Brytpunkt för dig som fyllt 66 år: 707 200 kr (683 000 kr)

Max Sjukpenningsgrundande 573 000 kr (10 pbb) alltså en höjning jmf 2023 (525 000 kr)

Max föräldrapenninggrundande (FGI 10pbb) 573 000 kr (525 000 kr)

Max pensionsgrundande (PGI 8,07ibb) 614 500kr (599 601 kr)

Prisbasbelopp 57 300 kr (52 500 kr)
Inkomstbasbelopp 76 200 kr (74 300 kr)

Första beloppet står för 2024 – Andra beloppet inom ( ) är 2023

Schablonbelopp mm

Schablonbelopp vid utdelning 2023: 195 250 kr, 2024: 204 325 kr och 2025: 209 550 kr.

Max lön 2023 vid lönebaserad utdelning 2024: 713 280 kr (9,6 ibb)  
Max lön 2024 vid lönebaserad utdelning 2025: 731 520 kr (9,6 ibb)  

Jubileumsgåva: Max 1 500 kr inkl moms när företaget firar jämt, 25 år, 50 år osv.

Julgåva: Max 500 kr inkl moms (ej kontanter eller motsvarande)

​Uthyrning av bostäder: Schablonavdraget är 40 000 kr 

Körjournal

För att undvika förmånsbeskattning på drivmedel krävs körjournal som visar mil körda i tjänsten, i annat fall ska hela drivmedelskostnaden x 1,2 beskattas som förmån.

Förenklade regler för gränsöverskridande fakturor

Valfri valuta får användas men ska svensk moms betalas så måste denna anges i EUR eller SEK, till den senaste genomsnittliga växelkursen, per fakturadatum.
Vilket lands faktureringsregler gäller?
Huvudregel: Omsättningslandets faktureringsregler gäller

Revisor eller ej?

​​​​​Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

  • Fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Mer än 1,5 mkr i balansomslutning
  • Mer än 3 mkr i nettoomsättning

Tänk på att registreringen att välja bort revisorn måste vara genomförd hos Bolagsverket innan räkenskapsåret gått ut.

Bolagsskatt

Fr om 2021-12-31 är bolagsskatten är 20,6%

Avdragsrätt för moms

Inköpsbelopp överstigande 4 000 kr inkl moms måste styrkas med en fullständig faktura, enligt mervärdesskattelagen (ML), för att ge rätt till avdrag för ingående moms. Under 4 000 kr räcker det med förenklad faktura.

Motion

Friskvårdsbidrag dras av med max 5 000 kr inkl moms per anställd och erbjudandet måste gälla hela personalen. Eftersom enskild näringsidkare samt delägare i handels- och kommanditbolag inte är anställda får de inte göra avdrag för friskvård.

Inventarier 2023 och 2024

Om inventariens kostnad exkl moms understiger 28 650 kr (0,5 prisbasbelopp) 2024 får den kostnadsföras direkt och 26 250 kr 2023.

Omvänd byggmoms

Ange texten ”omvänd betalningsskyldighet” i kundfakturorna.

F-skatt

Ange ”godkänd för F-skatt” på utställd faktura.

 

Skatteguide småföretagare

Företagsrådgivning

Vi hjälper dig med företagsrådgivning som omfattar alla delar av bolagets ekonomi.
Löneoutsourcing

Lönehantering

Lönehantering är inte enkelt, låt oss hjälpa dig.
Långsiktigt samarbete

Redovisning

Redovisning för större, mellan och små företag. Flexibel och trygg lösning.
Tags

Share