Hoppa till huvudinnehåll
bsag Baltic Sea Action Group bokföring löner

BSAG får mer tid till att hantera åtaganden gällande Östersjön med fullskalig outsourcing

"Får mer tid att för att rädda världen"

 

Om Mathias Bergman

Fritidsintressen: Skärgårdsliv, segling, skidåkning, sång, att ta hand om mina äppelträd.
Favoritmusik: Klassisk barockmusik (t ex Bach, Händel); Haydn, Beethoven, Mozart; Beatles, CCR, ABBA, The Real Group, Rajaton
....
Favoritmedier: Tidningar, böcker. TV, internet. 
Utbildning: Jag är utbildad biolog: har en doktorsexamen och är docent i molekylärbiologi. 25 års erfarenhet av molekylärbiologisk forskning samt cancerdiagnostik och terapiutveckling.

Jag är en medelålders man med ett uppdrag: Jag vill spela en roll i övergången från en linjär konsumtionsekonomi till en cirkulär och hållbar ekonomi. Just nu gör jag det genom att tillsammans med mina kollegor driva och utveckla BSAG:s arbete. Jag vill att vi alla ska inse att vi är en del av jordens biosfär och jag vill kunna se mig själv i ögonen.

Kundberättelse

Det är helt naturligt för en organisation med fokus på miljön att vilja arbeta i en helt digital värld. Det är inte bara effektivt utan även miljövänligt, och fokuserar på människor och användare. BSAG använder sig av digitala tjänster och traditionella redovisningstjänster från Accountor Group. Accountors Online, dvs. en paketlösning med både mjukvara som tjänst och personlig service används. ProCountor för elektronisk bokföring och Mepco för CRM gör arbetet lättare i alla länder runt Östersjön och tack vare den fullskaliga outsourcingen kan BSAG fokusera på sin viktigaste uppgift; att i ett klimat i förändring återställa den ekologiska balansen i Östersjön. Som Mathias påpekar: "Med välfungerande ekonomiprocesser utlagda på Accountor får vi mer tid till att samla och hantera åtaganden gällande Östersjön".

Använda Accountor-tjänster

Fullskalig outsourcing, inklusive Accountor för bokföring och löner, Mepco för CRM och ProCountor för ekonomiprogramvara i alla nordiska länder.

Om BSAG

Baltic Sea Action Group, BSAG (2008), är en oberoende stiftelse som arbetar för att återställa den ekologiska balansen i Östersjön genom att sammanföra resurser från myndigheter, privata och tredje sektorn. BSAG arbetar för att lösa problemen i Östersjön, framför allt genom att främja en hållbar hantering av näringsämnen. Centralt för BSAG är insamlingen av åtaganden som direkt eller indirekt kan gagna Östersjön. BSAG ligger i Helsingfors och dess verksamhet omfattar hela Östersjöregionen.

"BSAG har som målsättning att återställa den ekologiska balansen i Östersjön. Detta uppnås genom att fokusera på näringscykler och framför allt på att stoppa näringsläckage. En viktig del av vårt arbete är även att göra problemen i Östersjön allmänt kända, därför engagerar vi alla nivåer i samhället för att erbjuda lösningar, framför allt näringslivet", säger Mathias. BSAG är inte en tankesmedja eller liknande, utan snarare en maskin eller motor som initierar konkreta åtgärder med tydliga mål och konkreta resultat.

Ett åtagande för Östersjön
  • Är en handling eller process som har en positiv effekt, direkt eller indirekt, på den ekologiska balansen i Östersjön.
  • Är initiativ eller åtgärder som är nya för den åtagande parten, redan genomförda åtgärder accepteras ej.
  • Är konkreta med tydligt definierade delmål.
  • Kan vara icke-ekonomiska eller ekonomiska.
  • Kan vara en direkt åtgärd, tillhandahållandet av teknik, kunnande, tjänster och förbättringar av processer.

Ett engagemang i Östersjön innebär nya marknader och affärsmöjligheter för deltagande företag. Ett bra åtagande gynnar både Östersjön och den som engagerar sig i ett åtagande; en riktig win-win-situation.

www.bsag.fi

 
 
Tags
Sweden

Share