Hoppa till huvudinnehåll
Bokföring bokföringsbyrå

Bokföring - Anpassad lösning för dig

Bokföring, löpande bokföring - vi gör den åt dig. Med våra bokföringstjänster får du tillgång till kompetensen, rutinerna och processerna för en riktigt effektiv bokföring. Outsourcad bokföring innebär alltid säkerställd leverans och du slipper bemanningsproblem. Dessutom har vi bred kompetens i många olika bokföringssystem, så att du alltid har en bokföring som är anpassad efter dina behov. Accountor är auktoriserad redovisningsbyrå, vilket innebär en trygghet för dig som kund.

Bokföring - bokföringstjänster

Du ska ha den bästa kombinationen av programvara och konsulthjälp utifrån ditt behov, det ser vi till. Vår styrka är kompetensen och vi arbetar i olika system, se mer om några av dem här.

Ett system är Accountor Online - vår helhetslösning för företagets ekonomihantering och bokföring. Läs mer om lösningen här »

 

Bokföring som du vill ha den

För att du ska få den bästa lösningen för ditt företags bokföring utvärderar vi många parametrar och väljer de lösningar som bäst speglar ditt företags behov. Vi hjälper dig oavsett om du driver aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller förening. Vill du veta mer om våra flexibla bokföringstjänster? Hör av dig till oss!

Bokföring anpassat efter dig Accountor
"Den bästa kombinationen av programvara och konsulthjälp utifrån ditt behov"

Din tillväxtresa är förberedd

Har ditt företag ambitionen att växa? Bra. Vi har redan förberett vägen framåt, såväl med bemanning och kompetens, som med processer och know-how. Det ska vara inspirerande att utveckla verksamheten och vi finns här för dig när du vill ha mer fokus på kärnverksamheten och få tid över för att göra det du är bäst på, nämligen driva företag.

Bokföring företag - vare sig du är småföretagare eller arbetar på ett stort bolag så finns vi här, hela vägen. Med specialistkompetens när det behövs, t ex stötta med skatterådgivning, stöd i komplexare redovisningsfrågor, genom kvalificerad redovisning. När ditt företag är småskaligt är det viktigt med låg omkostnad för bokföring, och när ni växer vill ni kunna koppla på de extra resurser och stöd som behövs. Du är alltid nära våra experter, som kan din bransch och verklighet.

Bokföring i Sverige

  • Lagligt krav: Enligt bokföringslagen är företag i Sverige skyldiga att föra bok över sina ekonomiska transaktioner och upprätthålla en ordnad och systematisk bokföring. Denna bokföring ska vara korrekt, fullständig och översiktlig och ska kunna ligga till grund för årsredovisningen.
  • Skatteberäkning och rapportering: Bokföringen ger den nödvändiga informationen för att beräkna och rapportera skatter till Skatteverket. Det inkluderar momsredovisning, inkomstskatt för företag och andra skatter och avgifter som är relevanta för företagets verksamhet.
  • Ekonomisk planering och kontroll: Genom att föra noggrann bokföring kan företagsledningen få en klar bild av företagets ekonomiska situation och prestanda. Detta underlättar för att fatta välgrundade beslut om investeringar, kostnadsstyrning och strategier för tillväxt.
  • Extern kommunikation: Bokföringsinformation används för att kommunicera företagets ekonomiska ställning till externa intressenter såsom investerare, långivare, revisorer och leverantörer. Klara och tillförlitliga bokföringsuppgifter stärker förtroendet för företaget och underlättar för externa parter att fatta beslut om att göra affärer med det.
  • Historiskt referens: Bokföringen ger en historisk överblick över företagets ekonomiska aktiviteter, vilket är användbart för att analysera trender över tid, identifiera mönster och dra lärdomar från tidigare erfarenheter.

Sammanfattningsvis är bokföring en nödvändig och värdefull process för att upprätthålla ordning och kontroll över företagets ekonomi, säkerställa överensstämmelse med lagar och förordningar, och underlätta effektiv beslutsfattande och kommunikation i Sverige.

Kom igång med effektiv bokföring idag!

 
 

Share