Skip to main content
Стаття

Нові обов’язки в сфері кадрового адміністрування для представництв нерезидентів

27.07.2018р. набрало чинності Розпорядження КМУ від 18.07.2018р. № 513-р, що скасувало вимогу про зберігання трудових книжок громадян, які працюють в представництвах нерезидентів: в м. Києві – в Генеральній дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, в інших адміністративних одиницях – у визначених підрозділах місцевих органів/підприємствах.

Ці організації робили відмітки у трудових книжках про прийняття на роботу і про звільнення з роботи працівників іноземних представництв. Запис, зроблений у трудовій книжці іноземними представництвами, вважався недійсним.

Натомість новоприйнятою Постановою КМУ від 18.07.2018р. № 571 («Постанова 571»), що набрала чинності 24.07.2018р., передбачено зберігання трудових книжок у іноземних представництвах.

Слід також наголосити, що цією ж Постановою 571 відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладено на керівника іноземного представництва. За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність. Зокрема, відповідно до ст. 41 КУпАП, порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на керівника іноземного представництва від 510 грн. (близько 17 Євро) до 1700 грн. (близько 55 Євро), а за повторне вчинення протягом року такого правопорушення – від 1700 грн. (близько 55 Євро) до 5100 грн. (близько 163 Євро). Одночасно відповідно до ст. 265 КЗпПУ на представництво нерезидента може бути накладено штраф за це ж порушення в розмірі мінімальної заробітної плати – 3723 грн. (близько 120 Євро). Крім того, згідно зі ст. 235 КЗпПУ, у разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Таким чином, з одного боку, вищезазначені зміни у законодавстві сприяють забезпеченню принципу рівності всіх суб’єктів господарювання та їх працівників, надають можливість представництвам нерезидентів оперативніше виконувати свої обов’язки, передбачені трудовим законодавством. З іншого боку, представництвам нерезидентів необхідно вжити додаткових заходів для організації дотримання нових вимог:

  • отримати трудові книжки своїх працівників у вищевказаних організацій,
  • організувати зберігання трудових книжок,
  • забезпечити ведення книг обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них та книг обліку руху трудових  книжок і вкладишів до них,
  • забезпечити вчасне та правильне внесення записів до трудових книжок та видачу працівникам при звільненні.

Працівники нашої компанії мають значний досвід у сфері кадрового адміністрування та трудового права. Ми будемо раді надати індивідуальну консультацію та відповідні послуги в світлі цих законодавчих змін.

Share