Skip to main content
Стаття
Юридичні новини

Картки із зразками підписів відмінено

Автор

Нагадуємо, що 01.04.2019 року Національний банк України (далі – НБУ) вніс зміни до Постанови № 492, якою затверджено Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів (далі – Інструкція). Зокрема, змінами було скасовано обов’язок подання клієнтами банків під час відкриття рахунків картки зі зразками підписів. Тому нещодавно НБУ опублікував лист від 06.05.2019 р. №57-0007/24014, в якому роз’яснює порядок дій клієнтів банку в зв’язку з таким скасуванням.

Листом зазначено, що Інструкцією      встановлена вимога щодо подання до банку в паперовій або електронній формі переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком (замість карток з підписами як раніше). Також роз’яснюються деякі особливості такого переліку, і те, що перелік має містити обов'язкові для заповнення реквізити, зокрема:

  • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядників рахунком;
  • власноручні підписи розпорядників рахунком, якщо Перелік подається у паперовій формі або електронний підпис уповноваженого працівника банку, якщо Перелік подається в електронній формі;
  • підпис керівника (уповноваженої особи).

Представники клієнта мають подати уповноваженому представникові банку документи, що підтверджують їх повноваження.

Подання до банку Переліку фізичними особами, зокрема фізичними особами – підприємцями, не вимагається. Водночас операції за рахунками фізичних осіб, окрім його власника, можуть здійснюватися за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально.

Tagit

Share