Skip to main content
Стаття

ДЕДЛАЙН ДЛЯ ТОВ: РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ДО КІНЦЯ ЧЕРВНЯ 2020

У цьому дописі ми нагадуємо, що обов’язкове скликання річних загальних зборів вимагається відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі – Закон). Нижче про важливе в деталях.

Скликання річних загальних зборів. Річні загальні збори учасників скликаються виконавчим органом, якщо інше не передбачено статутом, протягом шести місяців наступного за звітним року. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менш ніж за 30 днів (або у інший передбачений статутом термін) до запланованої дати проведення загальних зборів учасників. Якщо у статуті не передбачено інших, ніж у законі, особливостей проведення загальних зборів, у 2020 річні загальні збори мають бути проведені не пізніше ніж у червні.

Вимоги до порядку денного. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов’язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їхній розмір.

Заочне голосування. Закон передбачає можливість для учасника товариства взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення з питань порядку денного у довільній письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника на документі засвідчується нотаріально. Цей документ долучається до протоколу загальних зборів учасників і зберігається разом із ним. 

Прийняття рішень методом опитування. Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі повідомити свою думку щодо нього. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення. Однак, положення статуту товариства можуть передбачати окремі рішення, які не приймаються шляхом опитування, або взагалі містити заборону  на голосування методом опитування. Тож, перш ніж застосовувати метод опитування, слід перевірити cтатут на наявність обмежень щодо проведення такої процедури.

Зверніть увагу, що законодавець передбачив коло питань, рішення щодо яких не може бути прийняте методом опитування, а саме:

1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;

2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;

4) ліквідація  товариства;

5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) виключення учасника з товариства.

Річні загальні збори товариства, що має одного учасника. Згідно з ч. 1 ст. 37 Закону, у товаристві, що має лише одного учасника, рішення з питань, які належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово й оформлюються письмовим рішенням цього учасника.

Якщо вам потрібна професійна допомога з питань підготовки необхідних документів / повідомлень / інформації щодо проведення річних загальних зборів або з інших юридичних питань, будемо раді проконсультувати та допомогти. Зв'яжіться з нами!

Share