Skip to main content
Стаття

Деякі аспекти взяття на податковий облік іноземної компанії, що діє в Україні через представництва

Управление дебиторской задолженностью

В Україні діють оновлені правила щодо обліку іноземних компаній (організацій). Наразі іноземні компанії (організації) зобов’язані стати на облік у Державній податкові службі Україні, якщо вони здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи (тобто, через некомерційні або комерційні представництва),  купують нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України.

У цьому дописі роз’яснюємо питання, які часто виникають у наших клієнтів та представників бізнесу щодо взяття на облік іноземних компаній, які діють в Україні через представництва.

1.  Перелік документів для реєстрації іноземної компанії в податковій службі 

Для взяття на облік упроваджено форму заяви про взяття на облік (форма № 1-ОПН). До заяви №1-ОПН додаються супровідний лист та копії наступних документів (з пред’явленням оригіналів):

  • витяг з бізнес-реєстру в країні реєстрації іноземної компанії, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії та в якому зазначено ідентифікаційний номер, адресу, найменування (або інші офіційні документи, які підтверджують вищезазначені відомості).
  • довіреність від іноземної компанії, що підтверджує повноваження представника нерезидента в Україні. З тексту довіреності має чітко прослідковуватись обсяг повноважень, делегованих фізичній особі-представнику, текст довіреності має охоплювати повний обсяг прав та обов'язків керівника платника податків для всіх випадків, визначених податковим законодавством України. Довіреність, яку видано з метою призначення голови представництва та визначення його обсягу повноважень діяти від імені представництва за загальним правилом не підходить для взяття іноземної компанії на облік. 
  • документ про реєстрацію (акредитацію) представництва на території України, якщо іноземна компанія здійснює в Україні діяльність через представництво.

Важливо! Всі документи, які видано в країні реєстрації іноземної компанії, мають бути належним чином легалізовані та супроводжуватись нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

Økonomimedarbejder - Accountor Danmark

2.  Представник (керівник) іноземної компанії в Україні: кого призначати? 

Відомості про представника (керівника) зазначаються у заяві за формою № 1-ОПН. Крім того, у формі № 1-ОПН зазначається особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та податкового обліку. Представником може зазначатися як безпосередній керівник іноземної компанії відповідно до її статутних документів, так і представник, що діє на підставі довіреності в Україні. Важливо, щоб така особа мала податковий номер в Україні. Якщо особа-іноземець не має реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) – його необхідно попередньо одержати у податковій службі.

Таким чином, представником нерезидента в Україні може бути як іноземець, так і громадянин України, але необхідно, щоб представник:

  • мав податковий номер облікової картки платника податків;   
  • мав можливість особисто подати/отримати документи в Україні в разі прийняття податковою службою рішення про реєстрацію.
löneservice lönetjänst

3.  Взяття іноземної компанії на облік є обов’язковим, незалежно від статусу представництва (комерційне чи некомерційне)

Реєструватись у податковій службі зобов’язані всі іноземні компанії, які діють через представництва в Україні, незалежно від того, чи є таке представництво комерційним, чи ні.

Однак, відмінність у тому, що іноземна компанія, яка діє через некомерційне представництво в Україні, не зобов’язана реєструватись платником податку на прибуток. А у випадку, якщо така діяльність почне відповідати поняттю “комерційна”, в іноземної компанії виникне обов'язок стати на облік платником податку на прибуток підприємств до початку такої діяльності.

Тому, перш ніж реєструвати іноземну компанію у податковій службі, необхідно проаналізувати діяльність іноземної компанії в Україні, а також з’ясувати, який зареєстрований статус має представництво у податкової службі.

accountor brand woman green

Як діяти, якщо іноземна компанія веде підготовчу та допоміжну діяльність в Україні, що не утворює комерційне представництво, однак на обліку в податковій службі представництво зареєстроване як комерційне?

Чимало іноземних компаній, які мають представництва в Україні, опинилися в ситуації, коли представництво зареєстроване в податкових органах як комерційне, але фактично не здійснює комерційної діяльності та не сплачує податок на прибуток.

Зняття ознаки платника податку на прибуток стосовно представництва проводиться після реєстрації іноземної компанії платником податку на прибуток. Це питання також висвітлено в Узагальнюючій податковій консультації щодо взяття на облік (реєстрації) нерезидентів у контролюючих органах і виконання нерезидентами обов'язків платників податку на прибуток підприємств в Україні, затвердженій Наказом №277 від 19.05.2021.

 

Наразі законодавством не передбачено подачі заяви представництвом про зняття з обліку, тому пропонується наступний алгоритм дій:

  • I етап – реєстрація іноземної компанії платником податку на прибуток.
  • II етап – реєстрація припинення господарської діяльності через представництво. Для цього уповноваженим представником іноземної компанії подається заява за формою № 1-ОПН, в якій зазначається припинення господарської діяльності через представництво. Податкова служба розглядає заяву та приймає відповідне рішення. В результаті цього, щодо всіх представництв іноземної компанії, які в реєстрі платників податків-нерезидентів мають ознаку "постійне представництво", така ознака має бути знята на підставі відповідної заяви за формою № 1-ОПН.

Важливо! Не виключається можливість проведення перевірки з боку податкових органів щодо наявності у представництва підстав для сплати податку на прибуток, щодо подання податкової звітності та перерахування в повному обсязі до бюджету податку на прибуток підприємств за даними декларацій. 

Підсумовуючи вищезазначене, зауважимо, що в кожному конкретному випадку потрібно детально аналізувати діяльність іноземної компанії через представництва в Україні.

*Інформація, зазначена у цій статті, не є юридичною консультацією та не призначена для її використання; цей допис розміщено виключно з інформаційною метою.

Share