Skip to main content

Фінансування компанії засновником-нерезидентом. Юридичні аспекти.

Досить поширеною є ситуація, при якій засновнику-нерезиденту необхідно залучати власні додаткові кошти для належної діяльності товариства, однак тут виникає ряд питань, які можуть завдати засновнику додаткових клопотів.

Перш за все, засновнику нерезиденту необхідно обрати шлях (спосіб) додаткового залучення власних коштів товариству, враховуючи строки, шляхи їх повернення та нюанси оподаткування.

Основними способами фінансування засновником-нерезидентом є:

1.  надання поворотної фінансової допомоги;

2. надання безповоротної фінансової допомоги;

3. збільшення статутного капіталу товариства шляхом внесення додаткових внесків.

Розглянемо детальніше кожен з вищевказаних способів.

Accountor brand Pencil
1. Поворотна фінансова допомога

Надання поворотної фінансової допомоги здійснюється на підставі відповідного договору. При цьому договором про надання поворотної фінансової допомоги передбачається повернення отриманих від нерезидента коштів протягом терміну, визначеного договором, який складає не більше 365 днів (цей строк може бути продовжено на той самий термін шляхом укладення відповідної додаткової угоди, при цьому чинним законодавством України не обмежено кількість таких додаткових угод).

Оскільки за договором про надання поворотної фінансової допомоги резидент є боржником та має обов’язок повернути кошти з місцем їх походження в Україні нерезиденту (тобто, повернення фінансової допомоги відбувається за рахунок прибутку, отриманого на території України), такий договір підлягає обов’язковій реєстрації в Комплексній інформаційній системі (надалі - КІС) Національного банку України (надалі – НБУ) через обслуговуючий резидента банк.

Accountor Ukraine радить  попередньо погодити проект договору надання поворотної фінансової допомоги з обслуговуючим банком. В свою чергу, банк зобов’язаний протягом  строку, що не перевищує п’яти робочих днів від дати такого звернення (але не пізніше дня проведення валютної операції за таким договором вперше через цей банк) надати повідомлення про відповідний договір до НБУ. Також банк, як суб’єкт фінансового моніторингу, може окремо до договору попросити надати лист-пояснення щодо проведення такої операції, докази походження коштів та будь-яку іншу уточнюючу інформацію до договору та операції.

Outsource lønn
2. Безповоротна фінансова допомога

Надання/отримання безповоротної фінансової допомоги оформлюється у вигляді договору, який не підлягає реєстрації в НБУ. Перед підписанням радимо здійснити попереднє погодження проекту договору з обслуговуючим банком з метою уникнення можливих затримок під час надходження коштів зі сторони відділу фінансового моніторингу банку. Банк так само може вимагати додаткову уточнюючу інформацію, як і до договору поворотної фінансової допомоги.

3. Збільшення статутного капіталу товариства шляхом внесення додаткових вкладів

Цей спосіб фінансування ефективний у випадку нечастого залучення додаткового фінансування або для зменшення фінансових зобов’язань товариства перед засновником-нерезидентом шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Для збільшення статутного капіталу товариства шляхом внесення додаткових вкладів відповідно до ст. 18 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» загальними зборами приймається рішення, в якому визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника в статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу. Таке рішення підлягає нотаріальному посвідченню.

Varmistaminen on törkeän kallista!

Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі. При цьому додаткові грошові вклади можуть вноситися в грошовій або майновій формі з визначеним грошовим еквівалентом, про що зазначається у відповідному рішенні загальних зборів.

Якщо вам потрібна професійна допомога з питань підготовки необхідних документів / повідомлень / інформації щодо підготовки, погодження, укладення відповідних договорів або з інших юридичних питань, спеціалісти Accountor Ukraine завжди раді допомогти. 

Зв'яжіться з нами!

Accountor обробляє персональні дані з форми для зв'язку з Вами по електронній пошті та/або по телефону. Інформацію про те, як саме Accountor обробляє персональні дані, можна знайти в Заяві Accountor про конфіденційність.

Share