Skip to main content

Іноземні компанії та їх представництва: а ви вже стали на облік?

Accountor Ukraine інформує: Закони № 466 та № 1117, безперечно, внесли істотні зміни до вже звичного для всіх обліку представництв. Законодавець пояснює відповідні податкові реформи спрямованістю на реалізацію кроків BEPS та протидію ухиленню від сплати податків транснаціональними компаніями.  Тож, давайте розберемось, що саме вдалось імплементувати на сьогоднішній день, та чого очікувати далі.  

Станом на 1 січня 2021 р. нерезиденти, які не перебували на обліку в контролюючих органах, але при цьому здійснювали господарську діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі: постійні представництва, нерезиденти, які купляють нерухоме майно або отримують майнові права на нерухомість в Україні, відкривають рахунки в банках України,  набувають право власності на інвестиційний актив іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах до 19 травня цього року.

Нерезидент, який планує розпочати господарську діяльність через представництво, має стати на облік у контролюючому органі до початку відповідної діяльності, адже ігнорування даної вимоги може бути розцінене контролюючими органами як ухилення від оподаткування та одержання нерезидентом прибутків, прихованих від оподаткування.

На нашу думку, для нових представництв картина більш-менш чітка, а ось існуючим представництвам треба визначити, чи відповідають вони критеріям постійного.


 

Outsourcing ekonomi

Визначення саме постійного представництва зазнало змін, ним вважається постійне місце діяльності, через яке повністю або частково провадиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема:

 • місце управління
 • філія
 • офіс
 • фабрика
 • майстерня
 • установка або споруда для розвідки природних ресурсів
 • шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів
 • склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер тощо

Також, визначення постійного представництва включає:

 • будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо загальна тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю (в рамках одного проєкту або пов’язаних між собою проєктів), що виконуються нерезидентом через працівників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, перевищує 12 місяців;
 • надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через працівників, найнятих ним для таких цілей, якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проєкту або проєкту, що пов’язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як 183 дні у будь-якому дванадцятимісячному періоді;
 • осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають та звичайно реалізують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинів, внаслідок чого нерезидентом укладаються договори (контракти) без суттєвої зміни таких умов, та/або укладати договори (контракти) від імені нерезидента у разі, якщо зазначена діяльність здійснюється особою в інтересах, за рахунок та/або на користь виключно одного нерезидента та/або пов’язаних із ним осіб - нерезидентів;
 • осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають і звичайно реалізують повноваження утримувати (зберігати) запаси (товари), що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка запасів (товарів) від імені нерезидента, крім резидентів-утримувачів складу тимчасового зберігання або митного складу.

Крім ведення господарської діяльності, контролюючі органи звертають особливу увагу саме на фізичних осіб, які представляють інтереси нерезидента на території України, та виокремлюють наступні фактори, що підтверджують статус постійного представництва:

 • надання нерезидентом обов’язкових до виконання вказівок (у тому числі засобами електронного зв’язку або шляхом передачі електронних носіїв) та їх виконання особою;
 • наявність в особи та використання нею електронної адреси корпоративної електронної пошти нерезидента та/або його пов’язаних осіб для комунікації з нерезидентом та/або з третіми особами, з якими нерезидент уже уклав або в подальшому буде укладати договори чи інші правочини;
 • реалізація особою права володіння або розпорядження запасами (товарами) чи іншими активами нерезидента в Україні або їх значною часткою на підставі відповідних вказівок нерезидента;
 • наявність в особи приміщень, орендованих від власного імені для зберігання майна, придбаного за рахунок нерезидента або яке належить нерезиденту чи третім особам та підлягає передачі третім особам за вказівкою нерезидента, або для інших цілей, визначених нерезидентом.
Accountor brand Pencil

Законодавством визначено, що утримання постійного місця діяльності з дотриманням умови, що певні види діяльності (їх комбінація) мають підготовчий або допоміжний характер для нерезидента не утворює  постійне представництво. Зокрема, йдеться про такі види діяльності, як:

 • використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації товарів чи виробів, що належать нерезиденту;
 • зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації;
 • зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством;
 • утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збору інформації для нерезидента;
 • направлення фізичних осіб у розпорядження особи у межах виконання угод про послуги з надання персоналу;
 • утримання постійного місця діяльності з іншою метою.

Також ми вважаємо, що поміж вище перелічених умов, можна виокремити ще декілька, які свідчать про те, що нерезидент не має постійного представництва:

 • нерезидент здійснює свою діяльність через посередника-резидента;
 • надання резидентом агентських, довірчих, комісійних та інших посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок, в інтересах та/або на користь нерезидента здійснюється в рамках основної (звичайної) діяльності резидента та на звичайних умовах;
 • посередник-резидент НЕ діє виключно або майже виключно за рахунок, в інтересах та/або на користь одного або кількох осіб-нерезидентів, які є пов’язаними особами.
Sponge

У разі  відповідності представництва критеріям постійного наступним кроком для нерезидента буде підготовка пакету документів для подачі до контролюючих органів, які безпосередньо займаються постановкою нерезидентів на облік.

Важливо зауважити, що поміж нових правил обліку нерезидентів та їх постійних представництв законодавець не забув визначити  відповідальність за ведення нерезидентом діяльності через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва без взяття на податковий облік, а саме штрафні санкції у розмірі 100 000 грн.

Зважаючи на нові правила для нерезидентів, постає питання, чого очікувати від контролюючих органів після спливу терміну, відведеного для реєстрації  відповідних нерезидентів. А далі законом передбачено, що нерезидентам, які здійснюють господарську діяльність на території України та які повинні були стати на облік, але не виконали відповідні вимоги, та їх відокремленим підрозділам, у тому числі постійним представництвам, що перебувають на обліку, можуть бути призначені податкові перевірки з 1 липня 2021 року.

За результатами проведеної перевірки, контролюючі органи зможуть:

 • брати на облік нерезидента на підставі акту перевірки, якщо за результатами перевірки було підтверджено ведення нерезидентом господарської діяльності  через постійне представництво в Україні;
 • вживати  заходів щодо зняття з обліку відокремленого підрозділу, у т.ч. постійного представництва, нерезидента, якщо за результатами перевірки підтверджено припинення здійснення нерезидентом діяльності на території України, відсутність на території України об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням у такого нерезидента, та відокремленим підрозділом або постійним представництвом нерезидента виконані обов’язки платника податків.

Більше того, законодавством визначено право контролюючих органів застосовувати арешт майна, якщо нерезидент розпочав або вже здійснює господарську діяльність через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, що встановлено за фактом проведення перевірки.

Тож, очевидно, що уникнути взяття нерезидента на облік у контролюючих органах стає дедалі складніше. Які ж наслідки матиме реєстрація нерезидента? Більш детально Accountor Ukraine розкриватиме цю тему  у наступних статтях. Слідкуйте за нашими публікаціями. Ми завжди до ваших послуг!

Share