Skip to main content
Стаття

Що змінилось для представництв нерезидентів у 2020-му?

Accountor Ukraine нагадує, що 23.05.2020р. набрав чинності Закон України від 16.01.2020р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі — Закон № 466).

Цей Закон спрямований на імплементацію в Україні Плану протидії BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), зокрема, Дії 7 BEPS «Запобігання штучному уникненню статусу постійного представництва».

Що змінилось для представництв нерезидентів?

  1. Термін «постійне представництво» за ПКУ доповнений наступними пунктами:
  • Наявність осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають та звичайно реалізують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинів, внаслідок чого нерезидентом укладаються договори (контракти) без суттєвої зміни таких умов та/або укладають договори (контракти) від імені нерезидента, у разі, якщо зазначена діяльність здійснюється особою в інтересах, за рахунок та/або на користь виключно одного нерезидента та/або пов’язаних із ним осіб-нерезидентів,
  • Наявність осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають і звичайно реалізують повноваження утримувати (зберігати) запаси (товари), що належать нерезиденту, зі складу яких здійснюється поставка запасів (товарів) від імені нерезидента, крім резидентів-утримувачів складу тимчасового зберігання або митного складу.
  1. Доповнено список критеріїв, згідно яких Представництво визнається постійним, а саме:
  • надання обов’язкових до виконання вказівок нерезидентом, у т.ч. засобами електронного зв’язку, та їх виконання особою в Україні;
  • використання працівником Представництва корпоративної пошти нерезидента та/або його пов’язаних осіб для комунікації з нерезидентом та/або з третіми особами, з якими нерезидент уже уклав або надалі буде укладати договори чи інші правочини;
  • наявність в особи приміщень, орендованих від власного імені для зберігання майна, придбаного за рахунок нерезидента або яке належить нерезиденту чи третім особам та підлягає передачі третім особам за вказівкою нерезидента.
  1. За результатами І півріччя 2020 року Постійні Представництва мають подавати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. Розрахунок податку на прибуток нерезидентів (0,7), затверджений наказом Мінфіну № 544 від 13.06.2016, більше не застосовується;
  2. Непостійні представництва, які за новими критеріями мають ознаки постійного, мають зареєструватися як постійні представництва. В свою чергу, збільшено повноваження податкових органів: якщо діяльність нерезидента має ознаки постійного представництва, податківці можуть самостійно взяти на облік такого нерезидента за результатами перевірки його діяльності. 

Accountor Ukraine рекомендує проаналізувати ознаки, яка стосується діяльності представництва, та внести зміни в облікову політику для відповідності чинному законодавству.

Share