Skip to main content
Стаття

Щодо співпраці Україна - Росія

Аккаунтор Київ щиро дякує Вам за довгу та взаємовигідну співпрацю та сподівається, що з Вами та Вашими співробітниками все добре. Разом з тим, хочемо повідомити Вас про наступне.

У зв’язку з військовою агресією Росії проти України 04 березня 2022 року набрала чинності Постанова КМУ від 03 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» (далі – Постанова).

Пунктом 1 Постанови встановлено мораторій на:

1) виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі - особи, пов’язані з державою-агресором):

а)  громадяни Російської Федерації;

б) юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;

в) юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах;

2) відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання особами, пов’язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна;

3) відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов’язаних з державою-агресором, або на користь Російської Федерації.

Таким чином, Постановою встановлено, що укладання будь-яких договорів або добровільне здійснення розрахунків за будь-якими договорами, відповідно до яких на резидентів України покладаються обов’язки зі сплати грошових зобов’язань, вважаються нікчемними.

А також правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї Постанови, у тому числі, якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є нікчемними.

Окрім того, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» перевірці підлягають будь-які фінансові операції, що підозрюються в фінансуванню тероризму.

Таким чином кошти, пов’язані з виконанням грошових зобов’язань (в тому числі за будь-якими договорами) отримані особами, визначеними в п.1 Постанови, можуть використовуватися для фінансування військової агресії та вчинення терористичних актів Російською Федерацією на території України, підлягають фінансовому моніторингу.

З метою мінімізації виникнення вище вказаних наслідків Аккаунтор Київ рекомендує:

1. Не укладати  договори з особами, вказаними в п.1 Постанови, відповідно яких Ваша Компанія матиме грошові чи інші зобов’язання перед такими особами, а також договори, предметом яких буде майно, зазначене у п.п. 2, 3 Постанови;

2. Не здійснювати виконання грошових зобов’язань чи інших зобов’язань за діючими договорами (усними чи письмовими), а також договорами, предметом яких є майно, зазначене у п.п. 2, 3 Постанови, перед особами, вказаними в п.1 Постанови.

Аккаунтор Київ, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, має право зупинити проведення платежів, що порушують вимоги Постанови.

У разі виникнення питань, просимо звертатися.

 

З повагою,

Виконавчий директор ТОВ Аккаунтор Київ,

Кузів Надія Віталіївна

Tagit

Share