Skip to main content
Стаття

Вплив податкової реформи на звітність: основні зміни в Декларації з податку на прибуток підприємства в 2021 році

Податкова реформа, яка розпочалась в 2020 році, принесла багато суттєвих змін - насамперед, стосовно імплементації чинного законодавства в існуючі форми податкової звітності. Як наслідок, з 01.12.2020 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 29.10.2020 р. № 649 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінфіну України від 13 червня 2016 року № 544», що оновлює Декларацію з податку на прибуток підприємства.

Accountor Ukraine пропонує розглянути внесені зміни більш детально.

Зміни в основній частині декларації:

 • З метою  контролю інститутів спільного інвестування  декларацію   доповнено  рядком 9  "Повне найменування інституту спільного інвестування".
 • У відповідності до змін  ПКУ доповнено та уточнено  перелік платників податку на прибуток:
 • юридичні та фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, або фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність;
 • іноземні компанії;
 • інститути спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи. Дані зміни призвели до оновлення рядка 10 «Особливі відмітки».
 • Показники основної частини декларації доповнено рядком 06.1  «Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії  (далі – КІК )», а позицію «Наявність додатків» доповнено клітинкою «КІК» .

Введено нові та оновлено старі додатки:

Відповідно до змін до  ПКУ, запроваджено правила оподаткування контрольованої іноземної компанії, введено нові додатки, пов’язані з відповідними змінами: КІК, КІК-К, КІК-ТЦ, КІК-ЦП.

У додатку ЗП вилучено рядок, яким передбачалось зменшення податку на прибуток підприємства на суму сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль).

Додаток ПН викладено в новій редакції, в якій враховано зміни до ПКУ в частині порядку обрахунку доходу нерезидента,  оновлено перелік доходів нерезидентів із джерелом походження з України, які підлягають оподаткуванню.

Додаток РІ на виконання змін у ПКУ доповнено новими різницями для коригування фінансового результату до оподаткування:

фінансовий результат до оподаткування зменшується:

 • платником податку – правонаступником на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується шляхом: приєднання, злиття, перетворення, поділу, виділу, якщо такі платники були пов’язаними особами більше, ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати завершення приєднання (злиття) (пп. 140.4.5. ПКУ);
 • на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів на користь платника від контрольованої іноземної компанії (пп. 140.4.2. ПКУ);
 • на суму нарахованих на користь платника доходів у вигляді дивідендів та від участі (не менше 10%) в капіталі нерезидентів, які не входять до переліку держав низькоподаткових юрисдикцій (пп. 140.4.3. ПКУ).

фінансовий результат до оподаткування збільшується:

 •  на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, реалізованих на користь нерезидентів, зареєстрованих у низькоподаткових юрисдикціях, та  нерезидентів,  організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 140.5.4. ПКУ);
 • на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства (пп. 140.5.11. ПКУ);
 • на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (пп. 140.5.15 ПКУ);
 • на суму нарахування резерву очікуваних кредитних збитків (пп.139.2.1 ПКУ).

Оновлено додаток АМ,  який на виконання внесених змін Законом №466 про можливість використання мінімального допустимого строку корисного використання ОЗ доповнено відповідними рядками. Також додаток доповнено таблицею для відображення інвентаризації та балансової вартості об’єктів ОЗ, щодо яких метод нарахування амортизації зміниться на «виробничий».

Звертаємо увагу, що вперше за оновленою формою декларації з податку на прибуток слід буде звітувати (листи від 14.12.2020 р. №22431/7/99-00-05-05-01-07 ДПСУ):

 • платникам з квартальним звітним періодом – за І квартал 2021 року;
 • платникам з річним звітним періодом – за 2021 рік.

Тож, за 2020 рік ще звітуємо за старою формою.

Share