Skip to main content
Стаття
accountor brand yellow zucchini

Основні зміни валютного регулювання розрахунків за експортно-імпортними операціями

Автор

07.02.2019 р. набрали чинності Закон України «Про валюту і валютні операції» та вісім основних постанов Правління НБУ, які вже сьогодні є основою нової системи валютного регулювання. Розглянемо основні зміни, що відбулись в частині розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, робіт, послуг (далі – товарів).

Зокрема, скасовано Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», відповідно до якого проведення розрахунків за експортно-імпортними операціями мало здійснюватися протягом 180 днів.

Постановою Правління НБУ «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті» від 02.01.2019 р. № 5 врегульовано, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів відтепер становлять 365 календарних днів, тобто вдвічі більше, ніж було передбачено законом. При цьому строк виплати заборгованості за операціями резидентів з імпорту товарів обчислюється з дня здійснення попередньої оплати; за експортом продукції – з дня її митного оформлення, а в разі експорту робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та (або) інших немайнових прав – з дня оформлення у письмовій формі акта, рахунка (інвойсу) або іншого документа, що засвідчує їх надання, на умовах оплати після поставки / надання відповідно.  

При цьому постановою Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів» від 02.01.2019 р. № 7 врегульовано застосування нових граничних строків також до незавершених операцій з експорту та імпорту товарів, за якими до 07.02.2019 р. банком не встановлено порушення строків розрахунків.

Також суттєве полегшення обіцяє норма, за якою валютний нагляд за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією резидента з експорту продукції здійснює лише банк, до якого надійшов реєстр митних декларацій, що містить інформацію про цю операцію. Таке скасування подвійного контролю має полегшити взаємодію підприємств з банками при здійсненні імпортно-експортних операцій та значно скоротити витрати часу.

Крім цього, визначено, що банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків, зокрема, якщо сума незавершених розрахунків за операцією з експорту, імпорту товарів не перевищує незначної суми (150 000 гривень, тобто близько 4900 євро). При цьому встановлено, що дана норма не застосовується у випадку дроблення операції (штучного ділення поставки товару за операцією з експорту товару, що здійснюється одним резидентом з одним контрагентом за одним договором, при цьому сума кожної операції здійснюється на незначну суму, але сума операцій за календарний місяць перевищує десятикратний розмір операції на незначну суму).

Важливою є також лібералізація відповідальності за недотримання граничних строків розрахунків. Якщо раніше за таке порушення могло застосовуватись тимчасове зупинення права здійснення зовнішньоекономічної діяльності, то віднині скасовано такий вид відповідальності.

Враховуючи викладені особливості, можна відзначити значне поліпшення та лібералізацію регулювання розрахунків у валюті за операціями з експорту та імпорту товарів. Разом з тим, залишається актуальним врахування нюансів у застосуванні вказаних норм, зокрема, щодо дроблення операцій. Також визначення межі, до якої можна спростити свою діяльність та збір підтвердних документів, має залишатись у центрі уваги підприємств, що здійснюють експорт та імпорт товарів.

Працівники Аккаунтор Київ мають значний досвід юридичного та бухгалтерського супроводу зовнішньоекономічних договорів та готові надати необхідну підтримку.

Share