Skip to main content
Стаття
kirjanpitopalvelut

Перевірки Роботодавців Органами ФСС 2019

Аккаунтор інформує, що з березня 2019 року відновлено проведення планових перевірок страхувальників щодо використання ними коштів Фонду соціального страхування України (далі – Фонду). Плани-графіки перевірок на ІІ квартал 2019 року були опубліковані на веб-порталах робочих органів виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві 19-20 березня.

На даний час робочі органи виконавчої дирекції Фонду та їх відділення здійснюють перевірку страхувальників щодо використання страхових коштів Фонду відповідно до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Інструкції), оскільки після об’єднання двох Фондів, ФСС з ТВП і ФСС від НВВ, нового порядку проведення перевірок затверджено не було.

Як і у випадку з решта контролюючими органами, перевірки від Фонду можуть бути як планові, так і позапланові, проте лише документальними. При включенні страхувальника до плану-графіку перевірок Фонд керується наступними критеріями:

  1. системні порушення щодо використання страхових коштів Фонду, зокрема, за результатами попередніх перевірок;
  2. неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування Фондом сум, зазначених в заяві-розрахунку;
  3. зростання кількості оплачених днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів) та сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у 1,5 і більше разів у звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року за умови відсутності зростання середньооблікової кількості штатних працівників та фонду оплати праці у звітному періоді;
  4. здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів  у розрахунку на один день;
  5. наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску та/або відсутності застрахованих осіб в реєстрі застрахованих осіб.

Відповідно до Інструкції, Фонд має право проводити позапланові перевірки  без попереднього повідомлення страхувальника за наявності визначених підстав, серед яких:

- виявлення невідповідності між даними, зазначеними у документах обов’язкової звітності та заявах-розрахунках, поданих страхувальником до органу Фонду;

- за результатами аналізу даних звітності виявлено, що розмір середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах перевищує розмір середньоденної заробітної плати;

- розпочато процедуру реорганізації чи припинення суб'єкта господарювання, порушено провадження у справі про визнання банкрутом страхувальника або подано заяву про зняття з обліку страхувальника.

Інструкцією також визначено, що під час перевірок страхувальників перевіряються, зокрема, правомірність призначення, виплати та використання матеріального забезпечення застрахованим особам, правильність обчислення середньоденної заробітної плати для розрахунку сум матеріального забезпечення застрахованим особам, а також відповідність даних бухгалтерського обліку даним звітності по коштах Фонду та даним статистичної звітності.

Слід зазначити, що частиною 6 статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 передбачена відповідальність страхувальників-роботодавців у разі порушення порядку використання страхових коштів, а саме: відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми.

У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів. Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

Зазначимо, що консультанти, бухгалтери та юристи нашої компанії мають значний досвід супроводу перевірок різних держорганів. Ми будемо раді поділитися з Вами нашим досвідом та рекомендаціями!

Share