Skip to main content
Стаття

Стимулювання інвестиційної діяльності в Україні: валютні пом’якшення

В 2019 році Національний Банк України (далі – НБУ) взяв курс на вільний рук капіталу та скасував більше 30 валютних обмежень. Такі заходи в рамках валютної реформи НБУ стимулюють покращення інвестиційної діяльності в Україні. Нижче про головне. 

1. Скасовано обов’язковий продаж валюти

До 20.07.2019 українські компанії були зобов’язані продавати 30 % валютної виручки, яка надходила з-за кордону на їх рахунки. Наразі така вимога скасована, і компанії-експортери мають можливість керувати валютою на власний розсуд.  

2. Скасовано обмеження на фінансування українських філій, представництв та відокремлених підрозділів

Постановою НБУ №86 від 27.06.2019 було скасовано ліміт на перерахування українськими компаніями коштів на рахунки власних філій, представництв та інших відокремлених підрозділів за кордоном. Нагадуємо, що раніше обмеження становило не більше 2 млн Євро (або еквівалент в іншій іноземній валюті/гривні за офіційним курсом НБУ на дату здійснення відповідної операції) в рік.

3. Інвестори без обмежень отримують дивіденди, кошти від продажу цінних паперів та корпоративних прав

Цього року діяли ліміти на репатріацію дивідендів, які поступово підвищувались: до 7 млн. Євро в лютому та до 12 млн Євро в травні. Українські компанії мали труднощі, коли, накопичивши кошти для виплати дивідендів своїм іноземним учасникам, не могли своєчасно перерахувати їх через наявність валютних обмежень. Однак, згідно з постановою НБУ № 91 від 09.07.2019, компанії з іноземним капіталом більше не обмежуються лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні. 

Крім цього, постановою НБУ №113 від 09.09.2019 скасовано ліміт на репатріацію коштів від продажу цінних паперів, який раніше становив 5 млн Євро в місяць. Перелік операцій, які дозволяється здійснювати за рахунками нерезидентів розширено, що дозволяє зараховувати дивіденди, процентні доходи за цінними паперами та інші доходи за об’єктами прав власності в Україні, які не пов’язані з їх відчуженням, продажем, ліквідацією або зменшенням статутного капіталу. Послаблення не поширюється на операції з переказу коштів в держави-агресори, офшорні зони і в країни, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації FATF. 

Ми раді надати Вам кваліфіковані юридичні консультації з питань валютного регулювання. Зв’яжіться з нами!

Share