Skip to main content
Стаття

Вимоги до назв посад: труднощі перекладу по-українськи

Часто при працевлаштуванні в компанію з іноземними інвестиціями виникає необхідність перекладу назви посади з іноземної (як вказано в job offer) на українську мову.

Відповідно до Листа Держпраці від 24.09.2018 р. № 4501/4/4.3-зв-18 та п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58 записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються в трудові книжки відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій» («Класифікатор»). При проведенні інспекційних відвідувань (невиїзних інспектувань) інспектор праці може перевірити внесення до трудової книжки відомостей про роботу, в т. ч. відповідність назви посади Класифікатору. У випадку виявлення невідповідності, компанії загрожує штраф в розмірі мінімальної зарплати - 3723 грн. (близько 120 Євро), а посадовим особам - адміністративний штраф в розмірі від 30 до 100 н.м.д.г. – від 510 до 1700 грн. (близько від 16 до 54 Євро). При цьому відповідно до ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» («Закон про ТОВ») посадовими особами є члени виконавчого органу (директор, члени дирекції), наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства.  

У випадку відсутності аналога найменування посади в Класифікаторі варто використовувати похідні слова (наприклад, головний, помічник тощо відповідно до Додатку В до Класифікатора); лаконічно розширювати за потребою термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності.

Варто зазначити, що Закон про ТОВ передбачає можливість установити в статуті товариства інші назви для одноосібного виконавчого органу (ніж директор), колегіального виконавчого органу (ніж дирекція) та його голови (ніж генеральний директор). При закріпленні в статуті інших назв варто для початку визначитися, який договір буде укладено з керівником: цивільно-правовий чи трудовий. У випадку з цивільно-правовим договором чинне законодавство не містить жодних обмежень щодо назви виконавчого органу. Тоді як при укладенні трудового контракту інша назва має відповідати Класифікатору (наприклад, Президент компанії, Правління, Голова правління відповідно).

Працівники Аккаунтор Україна мають значний досвід у сфері трудового права та кадрового адміністрування. Ми будемо раді надати індивідуальну консультацію та відповідні послуги.

Share