Skip to main content
Стаття
Податкові новини

Штрафи за не оприбуткування готівки у касах скасовано

Аккаунтор інформує, що 23.06.2019 р. набрав чинності Указ Президента України від 20.06.2019 р. №418/2019, яким відмінено штрафи за порушення норм з регулювання  обігу готівки в касі підприємства. Така відміна свідчить про те, що українські підприємства більше не зобов’язані  сплачувати  штрафні санкції: 

  1. за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;
  2. за не оприбуткування (неповне й/або несвоєчасне оприбуткування) готівки у касі - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
  3. за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин - соціальних виплат громадянам), за наявності податкової заборгованості - у розмірі здійснених виплат;
  4. за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 % виданих під звіт сум;
  5. за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, - у розмірі сплачених коштів;
  6. використання одержаних в банку готівкових коштів не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки.

Отже, Фіскальна служба України не зможе застосовувати до підприємства будь яке із вище перерахованих штрафних санкцій, навіть якщо такі касові порушення, були вчинені до скасування Указу №436 Президента України від 12.06.1995.

Проте, готівкові операції також регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті № 148, тому невиконання його норм буде вважатися порушенням, але відповідальність тільки адміністративна:

  • за перевищення граничних сум розрахунків готівкою та недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, підприємства змушені будуть заплатити штраф величиною від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн.);
  • повторне таке порушення протягом року передбачатиме штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 грн.).

Очевидно, що таке важливе питання, як регулювання касових операцій, не могло залишитися без уваги держави. Саме тому, Кабінет Міністрів України уже розробляє законопроект, що буде регулювати обіг готівки в касі, за новими штрафами. У зв’язку з цим, підприємствам необхідно бути максимально пильними та враховувати те, що будь-які  порушення з їхнього боку будуть підпадати під дію закону, який буде чинний на момент їх виявлення.

Tagit

Share