Hopp til hovedinnhold
Blogg
Accountor blogg

Ny krisepakke for norsk økonomi

Regjeringen la i dag frem nytt forslag om ny krisepakke som skal få fart på norsk næringsliv. Dette er en del av fase tre, veien ut av krisen. 

Alle tall går  i riktig retning, men det er fremdeles flere hundre tusen permitterte og arbeidsledige. Nå er tiden kommet for å bidra til å få folk tilbake i jobb, både her og nå men også i fremtiden. Flest mulig i jobb er grunnlaget for god bærekraft. 

Her er noen av forslagene fra dagens pressekonferanse:

 • Lønnsstøtte
  Forslaget innebærer at bedrifter skal kunne få et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Dette gjøres for at ansatte skal komme raskere tilbake i jobb.
  (les mer om lønnstøtte her, link til Regjeringen)
 • Omsorgspenger for andre halvår, samme antall på et halvt år som de normalt har på ett år. 
 • Alminnelig arbeidsgiverperiode på 10 dager bør gjeninnføres fra juni 
 • Kompensasjonsordningen skulle gjelde ut mai, men det foreslås at den) Trappes gradvis ned og fases ut i utgangen av august
 • Permittering; 10 dagers lønnsplikt for arbeidsgivere fra 1. september. Økt dagpengesats opprettholdes
 • Reiseliv, verft og kultur; målrettete tiltak for å hjelpe de gjennom krisen. 
 • Ny stipendordning på 100 millioner kroner til kunstnere. Hensikten er å hjelpe de kunstnerne som sliter økonomisk og har falt utenfor de andre ordningene.

Dette er bare utdrag av noen av punktene som fremkom i dagens pressekonferanse. Les mer på Regjeringen.no 

Tags

Share