Hopp til hovedinnhold

Inkasso

Inkasso Accountor Credit

Få gode rutiner på purringer, inkasso og rentebergninger

Noen ganger kan det være vanskelig å få betalt for sine tjenester, gode resultater krever kontroll med bedriftens kundefordringer. Har du store tap på fordringene, hjelper ikke gode salgstall. Med gode rutiner for purringer, inkasso og renteberegning blir du oppfattet som profesjonell, noe som igjen direkte påvirker lønnsomheten i din bedrift.

Accountor Credit er en profesjonell aktør, med lang erfaring. Vi tar kontroll over dine fordringer, slik at du kan bruke tiden din på å selge enda mer.

Accountor Credit hjelper deg mer enn gjerne med å drive inn dine fordringer. Vi har holdt på med innfordring siden 1999, og hjelper deg med alt fra purreservice til inkasso. 

Etablering av faste inkassorutiner
  • Etablering av avtaler kan gjøres gjennom vår samarbeidspartner på innkreving og inkasso, Accountor Credit AS.

  • Som kunde av Accountor vil du få dette til en sterkt redusert pris: 
    • Pris for fast abonnement: kr. 990  (veiledende pris kr. 2100 eller 3 x R)
    • Pris for enkeltsak: kr. 450 (veiledende pris kr. 1000)
  • Fritt trekk av saken innen 14 dager ved feilutsendelse av sak. Ut over dette faktureres 50 % av påløpte kostnader/salærer dersom det er ikke er foretatt direkteinnbetalinger
  • Rettslig pågang skjer etter avtale med fordringshaver. Eventuelle rettsgebyrer vil bli forskuttert av Accountor Credit, men vil bli viderefakturert fordringshaver.
  • Ved tegning av årsabonnement kan du kostnadsfritt oversende så mange ubetalte fakturaer du ønsker til inkasso.  

Daglig leder Hans Helge Ilstad
inkasso@accountorcredit.no (inkassosaker)
hhi@accountorcredit.no (andre henvendelser)

+47 76 11 27 70/ fax: +47 76 11 27 80

Kontakt oss

Share