Hopp til hovedinnhold

Ansvarlighet

bw 8

Vi er Accountorianere, og navnet Accountor kommer fra det engelske ordet accountability - ansvarlighet. En Accountorianer er en ansvarlig person du kan stole på. 

Å jobbe ansvarlig er selve kjernen i vår virksomhet. Hos Accountor betyr ansvar først og fremst konfidensialitet og ansvarlig håndtering av informasjon. Ansvarlighet hos Accountor betyr imidlertid også mye mer.

”Kundene våre stoler på at vi skal håndtere deres konfidensielle materiale. Ansvarlighet er derfor en integrert del av vår daglige virksomhet. Vi ønsker også å vise vårt ansvar i samfunnet på mange måter, sier Niklas Sonkin, administrerende konserndirektør i Accountor.

Accountor og samfunnet

Å jobbe ansvarlig er kjernen i vår virksomhet. Et eksempel på våre måter å jobbe for samfunnet på er gjennom vårt partnerskap med Ballerup kommune i Danmark. Som en del av partnerskapet sysselsetter vi mennesker med Aspergers syndrom. Gjennom samarbeidet har det danske arbeidsmiljøet i Accountor også fått mer mangfold, noe vi respekterer i Accountor.

vacature payrolspecialist
Ansvarlighet i Accountor

Accountor og veldedighet

Vi ønsker å gjøre konkrete grep for å ta vårt ansvar også i samfunnet. Hver jul gir vi en julegave til en veldedig organisasjon som gjør gode tiltak i samfunnet.  Årets julegave i 2020 var en pengegave til Mental Helse i Norge.

Som en annen konkret handling har Accountor flere år syklet for å støtte kreftforeninger for barn som en del av veldedighetsprosjektet Team Rynkeby God Morgon. 1000 km er alltid en lang avstand, men det er en reise som Accountor ønsker å gjøre, slik at vi kan hjelpe alvorlig syke barn i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Færøyene.

team rynkeby t-shirt
Miljøet og Accountor

Accountor og miljøet

Vi utvikler kontinuerlig våre tjenester gjennom digitalisering og automatisering. Dermed sparer vi en betydelig mengde papir, noe som sparer miljøet.

Share