Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Brexit företag

Snart är Brexit här, hur kan du som företag förbereda dig?

Förberedd för Brexit? Brexit är här. Vi upplever att Brexit har kommit lite i skymundan, dels beror det förstås på att Corona pandemin tagit det mesta av uppmärksamheten under 2020 men också är vi nog många som gått runt och väntat på något form av utträdesavtal för Storbritannien. Det har blivit en hård Brexit och Accountors Advisory team harsamlat sig kring frågan. Accountor har samlat ihop information för företag - vad som kan vara bra att ha koll på nu efter Brexit. Vi har skrivit om några ämnen tidigare som vi länkar till nedan. Finns mycket att vinna på att hålla sig uppdaterad, nu när Storbritannien inte längre är med i EU.

Brexit inkomstskatt

Efter den 31 december 2020 är Storbritannien inte längre en del av EU. Samma regler kommer då att gälla för Storbritannien som för alla andra länder som inte är medlemmar av EU.

Inom beskattningsområdet finns endel EU-direktiv som reglerar och harmoniserar vissa situationer för Eus medlemsstater. Efter utträdet ur EU kommer Storbritannien inte längre att vara bundna av dessa EU-direktiv. Detta kommer framförallt att beröra de koncerner som har bolag i Storbritannien. När EU-direktiven inte längre kan tillämpas får man gå till de dubbelbeskattningsavtal som finns mellan t.ex. Sverige och Storbritannien. Nedan direktiv kommer alltså inte längre att kunna tillämpas av brittiska bolag efter den 31 december.

Moder/dotterbolagsdirektivet

Innebär att en utdelning från ett bolag i en medlemsstat till ett annat bolag i samma koncern men i en annan medlemsstat ska vara undantagen från källskatt. Direktivet medger även en skattelättnad för moderbolag som tar ut vinst från sitt dotterbolag.

Ränte- och royaltydirektivet

Innebär att utbetalningar av ränta eller royalty från ett bolag i en medlemsstat till ett annat bolag i samma koncern men i en annan medlemsstat ska inte beläggas med källskatt.

Fusionsdirektivet

Innebär skattelättnader för omorganisationer inom koncerner inom EU.

Kvadrat_tape
Outsourcing

Brexit HR

Brittisk medborgare i Sverige eller svensk medborgare i Storbritannien

Det finns många svenskar som pluggar, arbetar och bor i Storbritannien och tvärtom. Läs mer om vad som gäller på sidan Brexit – immigration och socialförsäkring.

Socialförsäkring

Sverige har sedan 1988 avtal med Storbritannien om social trygghet, förhandlingar pågår om vad som gäller efter Brexit mellan Storbritannien och EU. Läs mer om socialförsäkringen och om effekter av utträdet.

 

Brexit för dig som företagare

Här tar vi upp några saker som kan bli aktuella, men eftersom det är osäkert vad som kommer gälla är det bra att följa utvecklingen och förbereda dig och ditt företag. Vi sammanfattar och tipsar dig om vad du kan förebereda dig med.

Brexit företagare
Bosättningskrav Brexit

Bosättningskrav efter Brexit

Har du tjänstemän i ditt företag som är bosatt i Storbritannien kan det få konsekvenser för ditt företag. Läs mer här om bosättningskrav och vad det kan innebära för ditt företag.

Tags

Share