Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Bosättningskrav Brexit

Uppfyller ditt företag bosättningskravet efter Brexit?

Företags bosättningskrav efter Brexit. Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Brittiska regeringen och EU-kommissionen kom fram till ett handels- och samarbetsavtal som började gälla 1 januari 2021. Om du har tjänstemän i ditt företag bosatt i Storbritannien kan det få konsekvenser för ditt företag.

Ett visst antal av företrädarna i aktiebolag, ekonomiska föreningar och och filialer måste bo i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsomradet). Har ditt aktiebolag, din ekonomiska förening eller filial företrädare som är bosatta i Storbritannien? I så fall kanske styrelsen inte längre uppfyller bosättningskravet efter den 1 januari 2021. 


Vilka måste bo i EES?

Följande personer i ett svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening måste vara bosatta inom EES:

  • minst hälften av styrelseledamöterna,  inklusive arbetstagarledamöter
  • minst hälften av styrelsesuppleanterna, inklusive arbetstagarsuppleanter
  • verkställande direktören
  • alla vice verkställande direktörer
  • minst en av de särskilda firmatecknarna, om det finns några.

 

De här företrädarna i en filial måste bo i EES:

  • den verkställande direktören
  • alla vice verkställande direktörer.

 

Vad kan göras om ni inte uppfyller kravet

Utnämna nya tjänstemän vid bolagets bolagsstämma som uppfyller kraven och registrera hos Bolagsverket, det gör man på verksamt.se

Du kan också ansöka om undantag från bosättnings-kraven hos Bolagsverket genom att använda formuläret ”Ansökan om dispens från kravet på bosättning inom EES på grund av brexit”, nr 814.

Revisorer

De finns också ett krav på bosättning för de företag och föreningar som ska ha revisorer. En auktoriserad revisor ska vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES, enligt 4 § revisorslagen (2001:883). Samma krav gäller för godkända revisorer enligt 6 § revisorslagen (2001:883).

Utländska filialer

Eftersom Storbritannien inte längre är med i EES ska filialen skicka in årsredovisningen både för det brittiska företaget och för filialen till bolagsverket. 

Bankintyg får inte vara utfärdade i Storbritannien

Vid registrering av aktiebolag, vid nyemission, vid emission av konvertibler och vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner krävs ibland bankintyg från:

  • en bank
  • ett kreditmarknadsföretag
  • ett motsvarande utländskt kreditinstitut i en stat inom EES.

Bankintyg utfärdade i Storbritannien godtas inte längre.

Gränsöverskridande fusion kan bara ske inom EES

För aktiebolag och ekonomiska föreningar som ska delta i en gränsöverskridande fusion gäller att de måste ha sin hemvist inom EES. Eftersom Storbritannien inte är med i EES kan inte en gränsöverskridande fusion göras med företag eller föreningar i Storbritannien.

Accountors konsulter följer också utvecklingen av Brexit. Accountors ekonomikonsulter hjälper dig med det mesta inom ekonomi, lön, redovisning, HR, bolagstjänster och skatterådgivning. Oavsett vilka områden som kommer att beröras av Brexit, kommer vi hålla koll på vad som gäller för dig. Kontakta oss gärna om du vill veta mer hur vi kan hjälpa dig.


 

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss så berättar vi mer

Tags

Share