Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Skatteguide småföretagare

Företagarens skatteguide – Allt du behöver veta om skatt i småföretag

I vår skatteguide får du ett stycke kostnadsfri skatterådgivning; vi har samlat allt du behöver veta när det är dags att börja betala skatt.

Att starta företag innebär i regel en hel del investeringar och personliga utlägg. När intäkterna från försäljning överstiger alla kostnader inklusive uppstartskostnader, har företaget nått ”break even” och börjar generera vinst. Nu ansvarar du som företagsledare för att inkomstskatt och egenavgifter betalas in via preliminär F-skattedebitering. Vid första löneutbetalningen uppstår också ansvar för inbetalning av socialavgifter.

Vi utgår ifrån reglerna kring aktiebolag och går därefter igenom undantag för andra bolagsformer. Vi bortser från mervärdesskatt i denna artikel.

Preliminärskatt

Preliminärskatt är fundamentet för hur företag betalar skatt i Sverige. Den består av inkomstskatt (dvs. kommunalskatt och om tillämpligt statlig skatt) samt socialavgifter (egenavgifter/SLP-särskild löneskatt på pensions premier). Skatten bygger på företagarens egen uppskattning om förväntat resultat och betalas in månadsvis (samma år som intäkterna uppstår). Summan som ska betalas in varje månad beräknas av Skatteverket utifrån en preliminär inkomstdeklaration. Denna kan skickas in i pappersform (SKV 4313 för juridiska personer eller SKV 4314 för fysiska personer) alternativt via e-tjänsten.

Om företaget inte beräknas gå med vinst i startskedet anges noll kronor i resultat och ingen preliminärskatt debiteras. Situationen kan förändras under året och företaget kan därmed ha betalat för mycket eller för lite preliminärskatt; i så fall ska en ny preliminär inkomstdeklaration skickas in. Detta kan göras flera gånger under året.  

Så betalar du in skatten

Preliminärskatt ska vara Skatteverket tillhanda senast den 12:e varje månad. I de fall den 12:e infaller på en helgdag ska pengarna vara inne nästkommande vardag.  Notera att det inte räcker att göra inbetalningen på förfallodagen, då inkommer betalningen för sent. Skatten betalas in till bankgiro 5050-1055. Inbetalningen görs enklast via internet med ett unikt OCR-nummer som Skatteverket använder för att identifiera ditt företag och tillgodoräkna dig betalningen. Här kan du beräkna ditt företags OCR-nummer »

Det går också att låta din bank sköta betalningen via förtryckta inbetalningskort. Här kan du beställa inbetalningskort för preliminärskatt » 

Preliminärskatt stäms av mot slutlig skatt

Efter inkomståret görs en inkomstdeklaration med företagets resultat. Utifrån denna deklaration räknar Skatteverket ut företagets slutliga skatt. Märker du i slutet av året att för lite preliminärskatt har betalats in kan du göra en fyllnadsinbetalning senast 12 februari för att undvika räntekostnad på kvarskatten. Om kvarskatten är mindre än 30 000 kr behöver dock ingen fyllnadsinbetalning göras, utan inbetalningen kan göras 3 maj.

Om du betalat för mycket preliminärskatt återbetalas den överskjutande skatten i december året som följer på inkomståret; då lånar du ut pengar till Skatteverket i över ett år. Därför är det bra att kontinuerligt hålla koll på resultatet och lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration om resultatet är lägre (eller högre) än väntat. 

Året företaget börjar göra vinst

När företaget går med vinst och man är inne i preliminärskatt-maskineriet är det ganska enkelt - Skatteverket sköter uträkningarna och det är bara att betala in preliminärskatten med jämna mellanrum. Men just när företaget når över 0:an, det år när detta för första gången sker och börjar göra vinst kan det kännas krångligt. Nu måste du själv räkna ut företagets skatt och betala in den (såvida du inte förutsåg detta och redan betalat in preliminärskatt för perioden).

På Verksamt.se finns en formel för hur skatten beräknas och vilka avdrag som kan göras. Arbetar du i ditt eget aktiebolag räknas du som anställd och bolaget betalar arbetsgivaravgift för den lön du tar ut (du har alltså A-skatt). Kommunalskatt varierar från kommun till kommun. Här tar du reda på skattesatsen där du bor »

All information om hur du fastställer grundavdrag och räknar ut jobbskatteavdrag finns i Skatteuträkningsbroschyren (SKV425). Beräkningarna är dock ganska komplicerade och vi som arbetar professionellt med redovisning och skatterådgivning har programvaror till vår hjälp. Ta del av vår expertis idag, vi hjälper gärna till!

Alla skatter i formeln ovan betalas in till aktiebolagets skattekonto (bankgiro 5050-1055 med företagets unika OCR-nummer). Aktiebolag är dock inte skyldiga att dra av skatt för vinstutdelning; om så inte görs måste du betala den till ditt privata skattekonto.

Om du har en anställning parallellt med det egna företaget gör arbetsgivaren skatteavdrag från din lön som vanligt, medan du betalar in inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och bolagsskatt som härrör från ditt egna aktiebolag. Den arbetsgivare som betalar huvuddelen av din lön drar av skatt enligt skattetabell och den andre drar av 30 %. Via kontrolluppgifterna förs sedan inbetalad skatt över till uträkningarna i din privata inkomstdeklaration.

Undantag i andra bolagsformer

Handelsbolag och kommanditbolag

Principen är densamma för handelsbolag med den skillnaden att det är delägarna som ansvarar för att betala in preliminärskatt för sin andel av företagets förväntade överskott. För att göra det behöver du vara godkänd för särskild A-skatt (även kallat SA-skatt). Det blir du genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration som privatperson. Skatteverket återkommer då med ett beslut om hur mycket pengar du ska betala in till ditt personliga skattekonto varje månad (du kan få fram ditt personliga OCR-nummer här). Du betalar till samma bankgiro och vid samma tidsintervall som enligt ovan.

På Verksamt.se hittar du motsvarande formel som för skatteuträkning i aktiebolag även för handelsbolag och kommanditbolag. Det som kan vara lite förvirrande är schablonavdraget för egenavgifter. Du drar alltså av 25 % från din andel av vinsten innan du beräknar egenavgifterna; detta för att egenavgifterna i sig är en avdragsgill kostnad. Både kommunalskatt och egenavgifter betalas in till ditt privata skattekonto.

Om du har en anställning parallellt med det egna företaget gör arbetsgivaren skatteavdrag från din lön som vanligt, medan du betalar kommunalskatt (i förekommande fall även statlig skatt) och egenavgifter för ditt överskott i handelsbolaget. När det är dags för privat inkomstdeklaration gäller nettot mellan skatteinbetalningar (skatteavdrag från lön från arbetsgivare) avseende inkomst av tjänst och skatter för din del av bolagets överskott. I de fall din arbetsgivare har betalat för mycket skatt under året har du en skattefordran. Om skatteskulden från det egna bolaget är lägre än denna fordran behöver du inte betala in något till skattekontot. Eventuell skuld betalas in till ditt privata skattekonto, enligt metoden ovan.

Enskild firma

Reglerna är samma som för handelsbolag, men det är du som privatperson som ansöker om F-skatt. Om du har en anställning parallellt med din enskilda firma får du så kallad FA-skatt (till skillnad från handelsbolaget där firman har F-skatt och delägarna SA-skatt).     

Bokföring av skatterna

Vill du ha hjälp med redovisning, lönehantering eller ekonomisk rådgivning? Ta kontakt med en säljare nedan för mer info eller offert.

Önskar du hjälp av våra skattekonsulter? Kontakta oss

 
 
Tags

Share