Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Företag arbetsgivare

När företaget blir arbetsgivare

En guide för dig som ska anställa första medarbetaren

Ditt företag växer och du som egenföretagare hinner inte riktigt göra allt arbete själv; det är dags att företaget blir arbetsgivare och du anställer din första medarbetare. Att anställa för första gången är ett stort steg, både ekonomiskt och socialt. Nu är du ansvarig för att betala in helt nya skatter, skriva avtal, teckna eventuella försäkringar, lönehantering och att ha koll på arbetsmiljön. Här går en av Accountors HR-experter igenom vad du som egenföretagare behöver tänka på.

REGISTRERA DITT FÖRETAG SOM ARBETSGIVARE

Börja med att registrera företaget som arbetsgivare. Det kan antingen göras via e-tjänsten på Verksamt.se eller via blankett från Skatteverket (SKV 4620).

VÄLJ ANSTÄLLNINGSFORM OCH OMFATTNING

Om ni inte skriver avtal om tidsbegränsning så är anställningen som standard tills vidare. Då löper anställningen på tills endera parten säger upp avtalet och uppsägningstiden gått ut. För att som arbetsgivare kunna säga upp någon krävs saklig grund (läs mer i Lagen om anställningsskydd). Vid provanställning (vanligen max 6 månader) förekommer ingen uppsägningstid, men arbetstagaren har rätt att får veta senast 14 dagar i förväg att anställningen kommer avslutas. 

Det kan vara ett stort steg att anställa någon på heltid med alla kostnader det medför. Det är förstås också möjligt att avtala om anställning med mindre omfattning än 100%. Om man är osäker på behovet kan man anställa en medarbetare på exempelvis halvtid tills man utvärderat hur arbetsbelastningen blir.

Känner du som blivande arbetsgivare stor osäker kring behovet finns anställningsformen allmän visstidsanställning. På arbetsmarknaden används ofta benämningen behovsanställning för detta, trots att det inte finns någon anställningsform reglerad i lag som heter så. En allmän visstidsanställning ska ha ett start- och slutdatum och omfattningen ska även anges. Det är dock möjligt att i kontraktet ange att arbete sker enligt överenskommelse och bifoga en bilaga där den anställdes arbetspass skrivs in efterhand. Den lösningen kallas ibland för dagskontrakt.

Inom vissa kollektivavtalsområden medges emellertid att anställda har kontrakt som bara anger att arbete sker vid behov. Vid allmän visstidsanställning väljer många att betala ut timlön istället för månadslön, vilket är fullt tillåtet.

SKRIV ANSTÄLLNINGSAVTAL

Den anställde har rätt att få viktiga delar av anställningens villkor angivna i skriftlig form senast en månad efter att arbetet påbörjats. Det handlar exempelvis om arbetsuppgifter, utförandeort, normal arbetstid, begynnelselön, semester osv. 

Vi bjuder på en bra generell mall för anställningsavtal. Det är en Wordfil som kan anpassas till ditt företags grafiska profil och andra behov. Ladda ner mallen kostnadsfritt här »

Accountor kan också hjälpa till med mer specifika avtal och rådgivning kring det. 

BETALA SKATT OCH ARBETSGIVARAVGIFTER

Det är du som arbetsgivare som drar av skatt från arbetstagarens lön innan du betalar ut lönen. Du är även skyldig att upplysa den anställde om hur mycket skatt du dragit av. Hur mycket skatt som ska dras framgår i aktuell skattetabell på den anställdes A-skattsedel. Antingen ber du den anställde skriva ut sin A-skattsedel från Skatteverket och ge den till dig, eller så gör du en CSR-förfrågan från Skatteverket.

Skicka in en arbetsgivardeklaration och betala in skatt och arbetsgivaravgifter senast den 12 månaden efter att lönen betalas ut. Kontrolluppgifter ska skickas in senast den 31 januari året efter att lön har betalats ut.

TECKNA OBLIGATORISKA FÖRSÄKRINGAR

Om ditt företag blir medlem i en arbetsgivarorganisation blir du automatiskt bunden av kollektivavtal. Även medlemskap i branschorganisationer kan medföra att ditt företag binds av gällande kollektivavtal. Väljer ditt företag att sluta avtal direkt med ett fackförbund kallas det istället hängavtal.

Är ditt företag bundet av någon av avtalsformerna ovan måste avtalsförsäkringar tecknas. För arbetare tecknas avtal med Fora, medan tjänstemän kräver att fler aktörer kontaktas, t.ex. Collectum för ITP. Är ni inte bundna av kollektivavtal eller hängavtal är det frivilligt att teckna försäkringar. 

NU ANSVARAR DU FÖR ARBETSMILJÖN

Det är enligt arbetsmiljölagen arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns mycket bra information och tips om systematiskt arbetsmiljöarbete. Du kan även få hjälp av oss med ditt systematiska arbetsmiljöarbete, kontakta oss idag så hjälper vi dig.

Arbetsmiljöansvaret ökar i takt med att ni blir fler: Vid fem anställda har företag skyldighet enligt lag att ha skyddsombud. Vid tio anställda skall det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras och en arbetsmiljöpolicy ska finnas på plats. När företaget har 25 anställda ska det finnas en jämställdhetspolicy och företaget ska även var tredje år göra en lönekartläggning samt en handlingsplan för jämställda löner. Vid 50 anställda ska företaget ha en skyddskommitté.

När ni blir fler än 15 anställda rekommenderar vi på Accountor att ni skapar en personalhandbok. Där samlar ni företagets alla regler, policys, de kulturella värden ni strävar efter osv. En personalhandbok sänker de administrativa kostnaderna och skapar en känsla av trygghet och rättvisa på arbetsplatsen.

HUR MYCKET KOSTAR EN ANSTÄLLD UNGEFÄR?

Gå vidare till kalkylatorn på Versamt.se.

 

Hör av dig så berättar vi mer

 
 
Tags

Share